Ambient on/off

Join the new world

 

Како сломити Србију?

Day 1,824, 08:34 Published in Serbia Serbia by MarkoStojsic


Доста дуго нисам писао овакве текстове па сам помислио како би било занимљиво пробати да опет постигнем успех са пролећа 🙂 Само што сам тада писао о земљама које су наши непријатељи. А сада желим да пишем о Србији и њеним савезницима. Молим Вас да ми не замерите због овог чланка. И да ме не пљујете због њега, јер је ово само једна од мојих многобројних ратних анализа. Уместо тога искористите овај чланак како би увидели евентуалну сопствену слабост и спремно дочекали сваки покушај рушења моћи Србије.Србија тренутно има 14 133 активних играча са Српским држављанством. Тренутно Србија нема природног непријатеља. Србија има потписаних 23 МПП. Контролише 24 регије. Престоница Србије смештена је у регији Belgrade. Под окупацијом држи целу Босну и Херцеговину ( East Srpska Republic, West Srpska Republic, Brcko District и Federation of BiH ), целу Хрватску ( Slavonia, Central Croatia, Northwest Croatia, Lika and Gorski Kotar, Istrai and Kvarner, North Dalmatia и South Dalmatia ), део Италије ( Apulia, Molise, Lazio и Tuscany ) и Црногорску регију Montenegrin Coast. Поседује 9 од 10 ресурса. Србија има бонус од 100% на производњу хране и бонус од 80% на производњу оружја. Оригиналне регије Србије поседују ресурсе стоке, воћа, гвожђа и алуминијума. Додатне ресурсе односно рибу, жито, јелене ( или дивљач ), шалитру и нафту добија контролом окупираних регија.Стратешко-економски важне регије Србије су Apulia, Molise, Lazio, Tuscany, Montenegrin Coast и South Dalmatia. Регија Tuscany је једина регија која Србији даје ресурс шалитре, и њеним губитком производња оружја би опала на 60%. Регија Molise је једина регија која Србији даје ресурс нафте, и њеним губитком би производња оружја опала на 40%. Јер ова регија није значајна само због ресурса нафте, већ и због тога што она представља везу између престонице Belgrade и регије Lazio и регије Tuscany која поседује шалитру. Њеним падом Србија истовремено губи ресурсе шалитре и нафе. Регија Lazio има искључиво стратешки значај јер представљ везу престонице Belgrade и регије Tuscany која поседује шалитру. И њеним падом Србија губи ресурс шалитре. Регија Apulia поседује такође искључиво стратешки значај. Јер представљ везу између престонице Belgrade и регије Molise која поседује нафту и регије Tuscany која поседује шалитру. Падом регије Apulia, Србија истовремено губи ресурсе нафте и шалитре. Регије Montenegrin Coast и South Dalmatia, такође поседују стратешки значај јер губитком ових регија Србија губи везу између престонице и регија које поседује у Италији. Односно губитком ове две регије Србија губи ресурсе нафте и шалитре.Такође важно је напоменути да се Србија граничи са Румунијом, Грчком, Италијом, Француском и тренутно Албанијом, односно противничким државама. Српске регије Vojvodina и Eastern Serbia гранче се са Румунским регијама Banat и Oltenia. Српска регија Apulia граничи се са Грчким регијама Ionian Islands и Basilicata. Српска регија Lazio гранчи се са Италијанском регијом Sardinia. Српска регија Tuscany граничи се са Француском регијом Corsica. И на крају Српска регија Kosovo граничи се са Албанском регијом Tirana.Постоји неколико начина да се сломи Србија и остави без додатних ресурса, али ја ћу овде представити по мени најефикаснији. На располагању су устанци у Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Италији. Као и напади од стране Румуније, Грчке, Италије, Француске и Албаније.Хрватски устанак. И ако постоји више могућности уз кординацију са другим устанцима и директним нападима, по мени Хрватски устанак треба подићи у регији Slavonia. Ова регија сама по себи није значајна, али уз прави устанак у Босни и Херцеговини може довести до губитка свих ресурса које је Србија добила освајањем горе наведених територија. У станак би требало одпочети радним данима од 02,00 часова по Српском времену. Тада би достаљуди спавало и не би могли да дежурају због сутрашњих обавеза на послу или школи ( факултету ). Исто време би се могло/морало применити код других устанака и борби.Босански устана. Овај устанак треба организовати у регији East Srpska Republic истовремено са Хрватским устанком у регији Slavonia. Регија East Srpska Republic такође нама неки посебан значај, али истовременим падом регија East Srpska Republic и Slavonia, Србија губи везу са својим регијама у Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Италији. И губи све своје додатне ресурсе, односно бива сведена само на ресурсе које јој дају оригиналне регије ( стока, воће, гвожђе и алуминијум ).

Италијански устанак. Иако ове постоји могућност одабира између регија Apulia и Molise јер би падом било које од њих Србија истовремено изгубила ресурсе нафте и шалитре. Овај устанак би требало организовати у регији Molise, чиме би створили могућност да Грци нападну Србију у регији Apulia. Устанком у регијама Molise, East Srpska Republic и Slavonia стварамо три устанка подједнаког приоритета и озбиљно расипамо Српску штету.Грчки напад. Овај напад треба усмерити на регију Apulia из већ наведених разлога. Грчким нападом у регији Apulia и Италијанским устанком у регији Molise, Србија долази у опасност да губитком било које од ове две регије изгуби ресурсе нафте и шалитре.Италијански напад. Поред устанка у регији Molise, Италијани могу преко регије Sardinia напасти Српску регију Lazio и на тај начин пресећи везу Србије са регијом Tuscany и ресурсом шалитре.

Француски напад. Французи могу преко регије Corsica директно напасти регију Tuscany и угрозити Српско коришћење ресурса шалитре. На горе описани начин стварамо више битака индентичног приоритета и опасности. Устанцима у регијама Slavonia и East Srpska Republic ствара се опасност за губитак свих додатних ресурса, односно односно рибе, жита, јелена ( или дивљачи ), шалитре и нафте. Устанком у регији Molise и директним Грчким нападом на регију Apulia, ствара се истовремена опасност да Србија изгуби ресурсе нафте и шалитре. Док се нападима Италије у регији Lazio и Француза у регији Tuscany ствара се истовремена опасност за губитак ресурса шалитре.Црногорски устанак. Овде нема пуно размишљања пошто је регија Montenegrin Coast једина оригинална Црногорска регија под Српском окупацијом. Већ сам навео да је ова регија заједно са регијом South Dalmatia значајна због везе Србије са регијама у Италији. Те би истовременим подизањем устанака у регијама Montenegrin Coast и South Dalmatia, Србија могла остати без нафте и шалитре. Али како је боље да се Хрватски устанак организује у регији Slavonia, овај Црногорски устанак би служио искључиво за одвлачење Српске штете. Међутим, с обзиром на тренутно стање, односно на препуцавање између Српских и Црногорских политичара. Постоји могућност да Црногорци подрже овај устанак и да исти уроди ослобођењем ове регије.

Румунски напад. Овај напад за разлику од Грчког, Италијанског и Француског не би имао велики значај и служио би првенствено за одвлачење штете. Али бих желео овом приликом да укажем на могућност да Румуни освоје регије Vojvodina, Sumadija и Western Serbia. И на тај начин одсеку Српску престоницу Belgrade од остатка регија. Односно да Србију оставе на само један ресурс ( воће ).

И на крају Албански напад. С обзиром на могућности Албаније као државе велики успех директног напада Албаније у регији Kosovo би био уколико би успео да одвуче барем нешто Српске штете са осталих битака. Овде би се могло одиграти на карту Српског национализма и чињенице да би појединци радије изгубили горе наведене регије него да регију Kosovo виде под Албанијом,EDIT:

Желео бих да се захвалим мом пријатељу Магарету јер је уочио пропуст код моје анализе. Ко ради тај и греши 🙂 Па да се исправим код Хрватског и Босанског устанка 🙂

Хрватски устанак би требало организовати у регији South Dalmatia истовремено са Црногорским устанком у регији Montenegrin Coast. На овај начин се ствара индентична опасност као Грчким нападом у регији Apulia и Италијанским устанком у регији Molise. Односно ствара се могућност да Србија остане одсечена од регија у Италији и изгуби ресурсе нафте и шалитре. Односно устанци у регијама Molise, South Dalmatia и Montenegrin Coast као и Грчким нападом у регији Apulia стварамо четири битке индентичног приоритета и опасности и на тај начин максимално расипамо Српску штету и повећавамо шансу за успех. У овом случају Босански устанак би се могао подићи у било којој од окупираних регија (East Srpska Republic, West Srpska Republic, Brcko District и Federation of BiH ). И служио би искључиво за одвлачење Српске штете.Такође, постоји могућност организовања Хрватског усанка у регији Lika and Gorski Kotar и Босанског устанка у регији Federation of BiH. Овим устанцима се Србске оригиналне регије не одсецају од окупираних регија. Али се ствара опасност да успехом ова два устанка Србија остане без ресурса јелена ( дивљачи ). Тиме се подиже приоритет овим устанцима и повећава се могућност расипања Српске штете. Мада се по мени већи ефекат постиже у првој верзији ових устанака 😉Онима који су их можда пропустили, препоручио бих моје претходне чланке:

„Како сломити Турску?“
„Како сломити Америку?“
„Како сломити Тајван?“ чланак који је преведен на Кинески језик [風雨飄搖報]轉譯自SB玩家的戰略分析─如何摧毀台灣
„Како сломити Француску?“
„Како сломити Грчку?“
„Како сломити Кипар?“
„Како сломити Немачку?“

Читаоци:Уколико вам се чланак свидео слободно ударите VOTE и SHOUT : )

За SHOUT:

Како сломити Србију?
http://www.erepublik.com/en/article/-1-2158845/1/20

Ваш


 

Comments

Nizam l Cedid Day 1,824, 08:34

Comment deleted

DrMr Lazzy Ass o7
DrMr Lazzy Ass o7 Day 1,824, 08:39

Bravo legendo! o7

banovano magare
banovano magare Day 1,824, 08:47

Zaboravljaš na Brčko kao dodirnu regiju između Srbije i pederacije.

IvanJoks
IvanJoks Day 1,824, 08:49

nek vide neprijatelji,pa cu onda da te pitam 🙂

bernoldi_salieri
bernoldi_salieri Day 1,824, 08:51

VUJ

Kakve su ono knindze u Slavoniji?????????? : P

MarkoStojsic
MarkoStojsic Day 1,824, 08:54

Magare upravu si : ) Dugo nisam pisao pa sam napravio grešku : )

The Other One
The Other One Day 1,824, 09:33

eSrbiju treba.....? : D

Danijela 89
Danijela 89 Day 1,824, 10:31

xaxax zvuci dobro : )

MarkoStojsic
MarkoStojsic Day 1,824, 10:32

Braćo Hrvati, šta čekate? : )))

terirem
terirem Day 1,824, 10:38

Odlican clanak!

Robert E.Lee 1861
Robert E.Lee 1861 Day 1,824, 10:41

Eden je preslab za nesto ovakvo slepaju se gde god sitgnu,turci rade svoju radnju kao i uvek,rumunima vise nije prijatno u edenu,manje drzave u edenu placaju cenu tj nemaju kongres itd itd

Gavra Munja
Gavra Munja Day 1,824, 10:43

Kako slomiti eSrbiju? Veoma lako. Podici ustanak u Montenegrin Coast a u isto vreme u Brckom. : )

Anthony Tony Soprano
Anthony Tony Soprano Day 1,824, 10:46

v26 + s1002
sjajan clanak 🙂

The Snow White
The Snow White Day 1,824, 10:57

@Gavra munja, podici ustanak bilo gde, i u Brckom, dalji scenario se zna... : D

D E A N M A R T I N
D E A N M A R T I N Day 1,824, 11:28

Издао си Србију
ИЗДАЈАААААААА

Свака част за чланак

Koska de STRAH
Koska de STRAH Day 1,824, 11:52

Kako slomiti eSrbiju? Veoma lako. Podici ustanak u Montenegrin Coast a u isto vreme u Brckom. : )

hehehe lol

McGliga
McGliga Day 1,824, 14:15

Vidis, za razliku od nas Rumuni nisu picke, i nece nas napadati bez razloga... oni su od nastanka igre pokusavali da uspostave dobre odnose sa eSrbijom sto su dokazali par puta (vidi: eKosovo vote) ali mi smo ih uvek podjebavali i napadali bez ikakvog razloga... iskreno se nadam da se oni nece promeniti po tom pitanju...

kaplarMomciloGavric
kaplarMomciloGavric Day 1,824, 15:03

Нема од тога ништа, сабери снагу свих тих држава и уз малу помоћ савезника сваки устанак гасимо као од шале. За сваки устанак одредити једну нашу јединицу из топ 5 да се ту бори. Тако неће долазити до преклапања и преласка зида преко 55%. Тамо где је густо слати мање јединице и савезничке борце.
Једино цели Еден да крене на нас ал онда треба рачунати да ће и наши савезници превасходно мислим на Пољаке прискочити у помоћ тако да би то било врло интересантно и мислим да би се препричавало дугооо

Dark Alanon
Dark Alanon Day 1,825, 01:13

Korisno... v+s

Apache983
Apache983 Day 1,825, 02:02

o7

KocoskiMKD
KocoskiMKD Day 1,825, 04:09

od Plan do realizacija Ima ima ...

Kheshig
Kheshig Day 1,825, 08:12

Super sto nadjoh ovaj tekst,pomogao mi je dosta da ukapiram trenutnu situaciju. V+S

War3hous313
War3hous313 Day 1,825, 08:37

sjajno! votchina ko kuca. : D
o7

H0RU5
H0RU5 Day 1,825, 12:40

v+s
Ovo je istina,jedino se nadam da se ceo svet nece ujediniti i koordinisano dizati ustanke a mi tako lako gubili teritorije.Zbog ovakvih stvari treba imati u steku 10 cokoladica i isto toliko bazuka.

Povratnik 012
Povratnik 012 Day 1,825, 17:24

Nema od ovog nista. Imamo ugovor o nenapadanju sa Rumunijom,veoma lako gusimo ustanke u Italiji,Bosni i Hrvatskoj u isto vreme. Albanija je prezauzeta vracanjem svojih teritorija. Jedina prava opasnost nam preti od Grcke ali nisam siguran koliko oni zele rat sa nama.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.