Ambienti on/off

반갑습니다~~

14 4 ditë më parë E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

복귀인사만 두번째네요

어쩌다보니 다시 접속하게 되었습니다.

이번에는 조금 더 오래 버틸꺼같긴 하네요ㅋ

그래도 예전부터 알고 지내던 분들이 계속 있으니 신기하네요~~~

조만간 이립 경마 한번 개최할 예정이니깐 그때 많은 참여 부탁드릴께요ㅋ

그럼

lexo më shumë »

Hello~ Hello~ 이리퍼의 겨울은 지낼만 합니까?

7 Dita 2,587, 17:33 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

반가워요~

오랜만에 들리고 인사글 올립니다~

앞으로는 한번씩 들리고 갈께요

lexo më shumë »

PTO에 관한 몇가지 잡소리

8 Dita 2,323, 21:56 E Publikuar në South Korea South Korea Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike

안녕하십니까? 에르네스또의 엉덩이를 양분삼아 성장해 나가는 귀염둥이 에우레카 입니다.

오랜만에 접속해서보니 특정유저때문에 PTO문제가 다시 대두되고 있어서 PTO에 관해서 몇가지 글을 적어보도록 하겠습니다.


.
.
.


ㄱ. PTO란

PTO(Political Take Over)는 이리퍼 상의 타국세력이 선거를 통해서 국가원수, 내각, 의석을 장악하게 되는 사태입니다(외국정부의 주도하에 일어나는경우도

lexo më shumë »

[GAG]기자가 콩까

3 Dita 2,287, 23:44 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese1분 늦어서 실패lexo më shumë »

[위험]소방차 게임

2 Dita 2,286, 00:28 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese사실 소방차는 어지간한경우가 아니면 빨간불에 멈춥니다.lexo më shumë »