Ambienti on/off

PTO에 관한 몇가지 잡소리

8 Dita 2,323, 21:56 E Publikuar në South Korea South Korea Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike

안녕하십니까? 에르네스또의 엉덩이를 양분삼아 성장해 나가는 귀염둥이 에우레카 입니다.

오랜만에 접속해서보니 특정유저때문에 PTO문제가 다시 대두되고 있어서 PTO에 관해서 몇가지 글을 적어보도록 하겠습니다.


.
.
.


ㄱ. PTO란

PTO(Political Take Over)는 이리퍼 상의 타국세력이 선거를 통해서 국가원수, 내각, 의석을 장악하게 되는 사태입니다(외국정부의 주도하에 일어나는경우도

lexo më shumë »

[GAG]기자가 콩까

3 Dita 2,286, 23:44 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese1분 늦어서 실패lexo më shumë »

[위험]소방차 게임

2 Dita 2,286, 00:28 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese사실 소방차는 어지간한경우가 아니면 빨간불에 멈춥니다.lexo më shumë »

요즘 떠오르는 신예 래퍼!

3 Dita 2,251, 21:16 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese뮤직비디오

.
.
.

이"새"끼들 … lexo më shumë »

[eRep] 이리퍼블릭에서의 당 대표와 연대장 - 2편

3 Dita 2,246, 03:32 E Publikuar në South Korea South Korea Hapat e parë në eRepublik Hapat e parë në eRepublik1편에서는 당 대표 및 연대장 선거 후보 출마 방법과 그 선출 방법에 대하여 써보았습니다.

2편에서는 당 대표 및 연대장의 권한 등을 써보도록 하겠습니다.당 대표는 아래와 같은 권한을 가집니다.

- 정당 관리
lexo më shumë »