Ambienti on/off

Rreth gazetës sime

Hape faqën Wiki

Hopefully you enjoy reading it xD

Asian Beauties

29 Dita 2,451, 19:26 Republika e Maqedonisë (IRFJ) Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

Hello eMacedonians.
I was inactive and still I'm hardly two clicking but since its my second visit in eMacedonia I'm writing this article to say hi to you guys.
Hope we can have some fun building our friendship.
This is all I want to say for now.

lexo më shumë »

Hello France =)

50 Dita 2,156, 20:35 Franca Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtueseHello~ people of eFrance. I'm KOR_Sohn from eSouth Korea. Recently I got a eFrance citizen to meet new people and make new … lexo më shumë »

[수정] 대통령 후보 모집 및 현 후보 안내

12 Dita 2,142, 10:11 Korea e Jugut Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike안녕하세요 현 Shield당 당수로 있는 KOR_Sohn입니다.

현재 후보인 Xo901님은 잘 모르겠지만 기존 Shield당이 지원하고 있던 Eureka2011님께서 후보출마 원치 않으시다 하여 지원취소하게되면서 누군가는 지원 혹은 출마해야하는 상황이라 일단 KOR_Sohn(저)를 후보로 등록하였습니다.lexo më shumë »

[빵&탱크有] 임기를 마치며...

211 Dita 2,115, 22:36 Korea e Jugut Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike

추가: 베이비붐 이후 살아있는 인구 조사를 위하여 대통령선거 투표 부탁드립니다.어느덧 벌써 8월이 지나고 9월이네요. 대통령 후보로 있을 당시 저는 설마 되겠어? 할 사람없으면 내가 해야지하는 마음으로 출마 하였으나 현실에서의 갑작스런 사건과 일들로 대통령으로써 한일이 별로 없는것같아 씁쓸하네요.

저의 … lexo më shumë »

[빵 & 탱크] ◆◆ 기존 유저 & 뉴비 유저 공지 ◆◆

137 Dita 2,108, 22:04 Korea e Jugut Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike안녕하세요. 한것도 없는데 임기 막바지까지온 대통령입니다.

저는 개인적으로 요번 베이비붐으로 게임에 희망을 보았습니다. 하지만 요 몇일간 신문이나 피드에 소란?이 조금 있었던거 같아 이렇게 현 대통령이로써 그리고 이 게임을 1년 8개월을 한 유저로써 여러분들께 바라는점을 적어볼까합니다.

우선 이 글을 읽고 댓글달아주시는 모든 … lexo më shumë »