Ambienti on/off

做任务。。。 派包

89 2 ditë më parë Published in China China Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

几时写报纸变成了游戏任务。。。。、、、

因此 10 GOLD 寻求苦力派包。

留 comment 者,当然是有包或者坦克。

lexo më shumë »

[总统报纸 #02] 五月人口统计报告 | 五月人口統計報告

8 Dita 2,400, 13:57 Published in China China Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike


[lexo më shumë »

[总统报纸 #01] 月度人口成长排行榜 |月度人口成長排行榜

18 Dita 2,400, 10:53 Published in China China Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike[简体]
这是 EC 人口报告的其中一部分,五月人口报告过几天会公布。
为了方便国民查询自己的排行因此才分 … lexo më shumë »

[总统报纸 #08] 人口统计报告 (四月) | 人口統計報告 (四月)

18 Dita 2,351, 02:25 Published in China China Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike


[URL=http://s100.photobucket … lexo më shumë »

[总统报纸 #07] 游戏议员选举编排或党魁选举都有 Bug | 游戲議員選舉編排或黨魁選舉都有 Bug

7 Dita 2,338, 02:31 Published in China China Debate dhe Analiza Politike Debate dhe Analiza Politike


[URL=http://s100.photobucket.com/user/atracurium/media/walfare2_zpsbf55435lexo më shumë »