ფონის ჩართვა/გამორთვა
31 31

It's Time for Change

გუშინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
19 19

Those we have lost

3 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
14 14

Congress Election stats

9 საათის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
4 4

Non élu par son parti il rejoint UK Reform Party

5 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
Subscribe to political debates and analysis articles from United-Kingdom