ფონის ჩართვა/გამორთვა
12 12

Mega Rank for a mega player!!!

3 საათის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
26 26

A Thanks to Voters & Personal Announcement

11 საათის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
12 12

Those we have lost

14 საათის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
7 7

DoctorSF elected to Congress after a long absence

3 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
4 4

Doctor SF’s party at 18%

4 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
20 20

BEP -1 Vacant +1 as turnout slumps

5 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
Subscribe to political debates and analysis articles from United-Kingdom