ფონის ჩართვა/გამორთვა
22 22

[CP] GLORIOUS UPDATE FROM YOUR DEAR LEADER

15 საათის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
25 25

[CP] Battle Sniping

2 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
30 30

[CP] End of Term

6 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი გაერთიანებული სამეფო
Subscribe to political debates and analysis articles from United-Kingdom