Latar Belakang on/off

حالم بده

3 Hari ke 1,914, 00:06 Diterbitkan di Iran Iran Interaksi sosial dan hiburan Interaksi sosial dan hiburan

خندیدن به ضرب گلوله...

و استجاب دعای ِ کشور همسایه

در بوسه های که به ازای هر ده عدد / دو تا رایگان میگیری

...

پای میز سیاست نشستیم و زیر/ میزی گرفتیم

و پایتخت / پای تخت ها از یادمان رفت

سیاست / سوتین شد با سایز هایی که دهان ما ر

lebih lanjut »

دنیا

2 Hari ke 1,909, 08:16 Diterbitkan di Iran Iran Interaksi sosial dan hiburan Interaksi sosial dan hiburan

دنیا همین است مرد

فحش های نجویده ای زیر برج میلاد ...

پیک های مشروبی که سرت را گرم ِ بی کسی هایت کند

و مردمی که شبیه گلبول هایت از سر ِ وظیفه می روند و می آیند

آنوقت تو می خواهی جهان را

با چتری نجات دهی که برای سنگینی های دلت هم جا

lebih lanjut »

شیطان

3 Hari ke 1,908, 02:35 Diterbitkan di Iran Iran Interaksi sosial dan hiburan Interaksi sosial dan hiburan

آی بانو

پیچ و تاب موهایت

خدا را از خر شیطان

پیاده می‌کند

من که عددی نیستم.

عدد یعنی

حساب موهای تو

سرانگشتی نیست

اما از دست من در می‌رود ...

lebih lanjut »

سوزن بانو

3 Hari ke 1,907, 01:32 Diterbitkan di Iran Iran Interaksi sosial dan hiburan Interaksi sosial dan hiburan

شماطه های ساعت را روی خودم میکشم

زنگ میخورم در پتویی که از من تا تو/کنار آمده است

بیدار میشوم در روز نامه های صبحی که تیترش از اسم تو اقتباس شده ...

دنیا بدون ِ تو شبیه مردی شلخته است که

همیشه دنبال نداشته هایش میگردد

.

.


تا

lebih lanjut »

بیو گرافی

6 Hari ke 1,906, 07:46 Diterbitkan di Iran Iran Interaksi sosial dan hiburan Interaksi sosial dan hiburan


(بیوگرافی ِ مجسمه ای که تبرها را بیشتر از تایید ها به رسمیت گرفته )
به خود خیره می شوم

دنبال برچسبی می گردم که اسمم را روی سینه ام سنجاق کرده باشد ....

این جهان بی پدر تر از این حرف هاست که مرا به اصالت تفکرم نسبت دهد

به خودی ِ خو … lebih lanjut »