محیط روشن/خاموش
28 28

Sa traiasca eMoldova!

3 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
19 19

La cotitură

3 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
17 17

Gerul

5 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
17 17

Natura se dă în spectacol

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
13 13

Dacă ați fi mîine miliardari

15 ساعت قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
12 12

Hai noroc

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
10 10

O Poezie

5 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
Subscribe to social interactions and entertainment articles from Republic-of-Moldova