محیط روشن/خاموش
15 15

[SAMBOZ] Day 4445 - eTR Hava İstatistikleri

2 روز قبل منتشر شده در: دستورات جنگی ترکیه
45 45

İSTİFA (BAŞBAKANLIK)

2 روز قبل منتشر شده در: دستورات جنگی ترکیه
Subscribe to battle orders articles from ترکیه