محیط روشن/خاموش
9 9

De unde am plecat

4 ساعت قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
26 26

Jurnal de front, divizia și deviza - Praștie

22 ساعت قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
16 16

Hai in congres !

دیروز منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
21 21

Dacă ați fi mîine miliardari

دیروز منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
30 30

Sa traiasca eMoldova!

4 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
20 20

La cotitură

4 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
11 11

O Poezie

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
18 18

Gerul

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی جمهوری مولداوی
Subscribe to all articles from Republic-of-Moldova