Ambient on/off

شماره پنجم روز 1702/لزوم جامعه پویا برای ایران

18 Day 1,702, 03:12 Published in Iran Iran First steps in eRepublik First steps in eRepublik

چهار شماره قبلی این نشریه به مصاحبه با چند نفر از با تجربه ها و فعالین بازی و همینطور یک هنرمند خوش صدا که اینجا یک فعال سیاسی است،اختصاص داشت.این شماره ولی قصد دارد تا ابتدا جامعه پویا را تعریف کرده و سپس نکاتی را برای رسیدن به آن یاد آوری می کندread more »

شماره چهارم روز 1692/مصاحبه با یک هنرمند

27 Day 1,692, 11:33 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

شما آنلاین یک نشریه با رویکرد اجتماعی است و جهت گیری های سیاسی مصاحبه شوندگان تنها نظرات آنهاست و ما این اجازه را داریم تا آنها را (فقط مجازی)حذف کنیم.
باز هم با یک مصاحبه دیگر در خدمتتان هستم،اینبار از جنسی متفاوت!!!اینبار با یک هنرمند در دنیای واق

read more »

شماره سوم مصاحبه با فرید/این بچه چقد تنبله روز 1683

22 Day 1,683, 12:57 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

شما آنلاین یک نشریه اجتماعی بدون جهت گیری سیاسی،صرفا برای آشنایی اعضای ایران مجازی باهم است و حق این را دارد که جهت گیریهای سیاسی (دنیای مجازی)مصاحبه شوندگان را حدف کند.
قرار بود مصاحبه اش را در شماره پیشین چاپ کنم ولی مگر این فریبرز گذاشت،اینقدر خب

read more »

مصاحبه ای متفاوت با فریبرز.شماره دوم روز1674

24 Day 1,674, 10:21 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

شما آنلاین یک نشریه اجتماعی بدون جهت گیری سیاسی،صرفا برای آشنایی اعضای ایران مجازی باهم است و حق این را دارد که جهت گیریهای سیاسی (دنیای مجازی)مصاحبه شوندگان را حدف کند.
این روزها به شدت درگیر کارهای سیاسیست.کاری که همه سیاست مدارها انجام میدهند.چان

read more »

شماره اول روز1668

32 Day 1,668, 03:49 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

نزدیک به چهار سال پیش وقتی که تو تبریز دوران آموزشی خدمتم بود به صورت اتفاقی با بازی آشنا شدم،عضو هم شدم ولی نتونستم بازی کنم تا دو ماه پیش که دوباره یاد بازی افتادم!تقدیره دیگه چه میشه کرد!!دوباره وارد بازی شدم جالبه که هیچی سر در نمی اوردم ولی تونس

read more »