Ambient on/off

Join the new world

 

TRUTH OR DARE?

Day 1,676, 13:07 Published in Netherlands Netherlands by Zeeuwsmeisje

[NEDERLANDS EVEN DOORSCROLLEN]I offer my opponents a bargain: if they will stop telling lies about us, I will stop telling the truth about them. ~Adlai Stevenson, campaign speech, 1952

Adlai Stevenson, an interesting character in American political history, never made it to become President. Maybe because he was ahead of his time. When I recently ran into this quote by him, it still made so much sense to me today, that I kept on to it - to one day share it with you. Now is a good time, I think. For I believe the eDutch political scenery is changing for the worse again, and 60 years ago he just put the finger on it.

I sense the knifes are once again being sharpened in our political arena. Not by definition a bad thing as healthy opposition is needed to keep politics alive. If we all just get along too well, politics tend to get quite boring and - especially new - players are drawn into politics if they feel there is a need to stand up for their beliefs.

My concern lies with the tendency to tell the ‘truth’ about other people, in a somewhat sorry attempt to counter attack what is being misunderstood for personal attacks. Old habits apparently die hard and old party politics rethoric once again seems to burl up. Maybe due to the fact that the current government with many ‘old’ players also has some old scarfs too - jumping in the ‘defense mode’ all too easy. Even when opposition is simply asking for explanation for actions or progress on campaign promises. You may like or dislike the style and tone, the questioning is just. Once instated, regardless your party background or level, you are to serve and answer to the people.

Today, the articles published about Garmr’s decision to NE Belgium led to some quite annoying comments. For example, the remark on Garmr’s side that ‘noobs’ should get to his level to understand the same issue 2 months ago was totally different. Without going into the matter, it is unnecessary and pretty low in my opinion to disqualify people in such a way.

The truth is, I know this experienced government works hard to achieve important goals. I certainly respect that and I do not wish to attack them in this regard. Moreover, I am hoping for better cooperation - but based on a more open debate, based on respect for our opponents in person. I am also not writing this article as propaganda - although I am sure this will be questioned the minute I publish. For I am a known member of GPN, and therefore immediately suspected of trying to win votes among the ‘common people’.

In fact, it is this that I find most disturbing: these generalist assumptions and accusations.
For example, the recent comment made by our CP on this article that, while being Minister of Recruitment and Coaching, I would have used the IRC channel #coachingNL to win over new members for GPN. Should I defend myself here? Okay, I did not and never would. Believe me or don’t believe me. Just keep in mind: the road you accuse your opponent from taking, is most likely the road you would have chosen yourself. [defense mode off]

Truth or dare?
Maybe eNL today is not yet ready for a new style politics, but I am willing to give it a shot. If you stop telling lies about us, it seems fair enough we stop telling the truth about you. I dare you.

Zeeuwsmeisje[NEDERLANDS]

TRUTH OR DARE?I offer my opponents a bargain: if they will stop telling lies about us, I will stop telling the truth about them. ~Adlai Stevenson, campaign speech, 1952

Adlai Stevenson, een boeiend karakter uit de Amerikaanse politiek, maakte het nooit tot president. Misschien omdat hij zijn tijd vooruit was. Toen ik pas geleden tegen deze quote aanliep, leek deze uitspraak me zo actueel, dat ik hem bewaarde om ooit te gebruiken. Nu is een goed moment daarvoor. Omdat ik geloof dat de eNederlandse politiek opnieuw in negatieve zin verandert, en 60 jaar geleden legde hij precies de vinger op de zere plek.

Ik merk dat de messen weer worden geslepen in onze politieke arena. Niet per definitie een slecht ding, omdat gezonde oppositie zorgt dat de politiek levend blijft. Als we het allemaal maar al te veel eens zijn, wordt politiek snel saai en - vooral nieuwe - spelers worden betrokken in de politiek als ze het gevoel hebben dat ze moeten opkomen voor hun principes.

Mijn bezorgdheid ligt in de neiging de ‘waarheid’ te vertellen over andere mensen, meestal in een vrij jammere tegenaanval op wat verkeerd wordt geinterpreteerd als een persoonlijke aanval. Oude gewoontes sterven blijkbaar moeilijk en de retoriek van de oude partijpolitiek borrelt nogal eens op. Misschien door het feit dat de huidige regering met veel ‘oude’ spelers nog steeds oude littekens heeft - waardoor ze veel te snel in de ‘defense mode’ gaan. zelfs als de oppositie eenvoudig vraagt om uitleg van acties of naar de resultaten van campagnebeloften. Of je de stijl en toon nu leuk vindt of niet, vragen mogen worden gesteld. Eenmaal CP, los van je partij achtergrond of level, hoor je het volk te dienen en je te verantwoorden.

Vandaag leidden de artikelen gepubliceerd over Garmr’s beslissing België NE te verklaren tot een aantal storende comments. Bijvoorbeeld de opmerking van Garmr’s kant dat ‘noobs’ maar op zijn level moeten zien te komen om te begrijpen dat hetzelfde onderwerp 2 maanden geleden totaal anders lag. Zonder op de zaak in te gaan, is het onnodig en mijns inziens nogal laag om mensen op zo’n manier te diskwalificeren.

De waarheid is dat ik weet dat deze ervaren regering hard werkt aan het bereiken van belangrijke doelen. Ik heb daar respect voor en ik wil ze er zeker niet op aanvallen. Sterker nog, ik hoop op een betere samenwerking - maar wel op basis van een meer open debat, op basis van respect voor onze opponenten als persoon. Ik schrijf dit artikel ook niet als propaganda - hoewel ik weet dat dit in twijfel wordt getrokken zodra ik publiceer. Omdat ik een bekend lid van GPN ben, en daarom meteen verdacht van ‘pogingen om zieltjes te winnen onder ‘gewone spelers’.

In feite is dit wat ik nog het meest storend vind: deze generalistische aannames en beschuldigingen. Zoals het recente commentaar van onze CP op dit artikel dat, ik als Minister van Recruitment en Coaching, het IRC kanaal #coachingNL zou hebben gebruikt om zieltjes te winnen voor GPN. Moet ik nu in de verdediging gaan? Oké, ik heb het niet gedaan en zou het ook nooit doen. Geloof me, geloof me niet. Hou alleen in gedachten: de weg waarvan je de tegenstander beschuldigt te nemen, is zeer waarschijnlijk de weg die je zelf genomen zou hebben. [defense mode off]

Truth or dare?
eNederland is vandaag misschien nog niet klaar voor een nieuwe stijl politiek, maar ik wil wel een poging wagen. Als jullie stoppen met over ons te liegen, lijkt het me alleszins redelijk dat wij stoppen met de waarheid te vertellen over jullie. I dare you.Zeeuwsmeisje

 

Comments

Mr. Sphere
Mr. Sphere Day 1,676, 13:11

Respect!

RayvanB
RayvanB Day 1,676, 13:12

Truth!

RobertDowney
RobertDowney Day 1,676, 13:49

Voted!
nice article!

Viglius
Viglius Day 1,676, 14:41

Voted!!

ElGorro
ElGorro Day 1,676, 15:01

Voted!

briepe
briepe Day 1,676, 15:02

good article

Niemand
Niemand Day 1,676, 15:03

Voted!

eNL is a country where some things are still the same as 2 years ago. But it can change. Dare it!

FrankieVB
FrankieVB Day 1,676, 15:05

Excellent article,

ArtemIvanov
ArtemIvanov Day 1,676, 15:08

and as always,
remember its a game.

Garmr
Garmr Day 1,676, 15:14

I'm not regarding this as propaganda as most people don't even read the news anyway. I do see it, in my belief, crossing over the line from 'political constatation' to 'snide remarks towards Garmr' a few times. And that is without recognizing any wroingdoings from the side of the opposition.

And I stand by my remark regarding #coachingnl. I did not say it was on purpose, but it is quite obvious that someone would join the party of one of their first contacts in the game.

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,676, 15:20

Yes, you are somewhat right Garmr :-] afterwards I noticed too I took your remarks, by accident actually as they were just the most annoying to me. But then again: hey, you wanted to be CP. You ARE RESPONSIBLE in the end 😉

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,676, 18:03

I still have the hope Garmr does this to help the citizens of the eNL, not "for the power" , as he claimed so before. That indescretion can be forgotten then. 😉 We're all on the road ahead. 🙂

SirSamuelVimes
SirSamuelVimes Day 1,676, 18:39

As a new player who joined in the last month, I (yes) joined GPN. Not because ZM told me to, in fact she on several occasions refused to go into politics because she did not wish to sway new players, but because I noticed that three of the five people I actually had a conversation with in my first week were from GPN. As a new player you follow the people that put in some effort to help you, right?

SirSamuelVimes
SirSamuelVimes Day 1,676, 18:40

That being said. I also feel strongly about one of the other points made in this article, namely that the CP and goverment was chosen by the people, for the people. They deserve some support, and respect. Even if someone personally disagrees with the outcome of the elections.

WhiteTemplar
WhiteTemplar Day 1,677, 04:21

Voted!

Kixtart
Kixtart Day 1,677, 04:38

Indeed SirSamuelVimes, one can always complain afterwards, but also keep the positive in mind always. I myself, as a advisor, has put quit a lot of time to create the request sheet and will put some time in it to improve it still

krizzz1980
krizzz1980 Day 1,678, 03:44

respect!

NoTie112
NoTie112 Day 1,678, 12:53

Reductive, tbh. And the continious 'Voted' & 'Hooray, we are the damn opposition!' comments/votes included with this article shines a very biased light upon this situation, which steers unknowing players in a confusing direction. (Or for some elements within our country.. the 'right' direction?)

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.