[TR MoFA] Peace Treaty Between eTurkey and eFinland (EN/TR)

Day 4,075, 10:34 Published in Turkey Turkey by Disisleri Bakanligi
Actuated by a desire to put an end to the hostilities which has since arisen between the states and to establish lasting peaceful relations, the contracting powers have agreed to the following provisions:


Article 1.

(1) From the date upon which this treaty shall come into force, a state of war shall cease to exist between the contracting powers, and the two powers shall mutually undertake to maintain, for the future, an attitude of peace and goodwill towards one another.


Article 2.

(1) Both parties agree that economic legislations is unacceptable instruments of war against each other, which should not be used from here on.

(2) For the earlier usage of the Trade Embargo and High Tax Rates, the actions taken by the Finnish government were excessive. Finland would like to express it regrets deeply.


Article 3.

(1) As soon as this Treaty comes into force, Finnish regions shall be liberated. Regions are to be liberated starting from Lapland

(2) Turkey will liberate all Finnish regions and Hungary will keep a region for a TW, which details will be specified in an agreement between Finland and Hungary.

(3) After the treaty is signed, Finland will immediately publish the following statement in official newspaper with attachment of the original agreement:


Pacifica carried out a campaign against Turkey in Summer 2017, which ultimately led to problematic times for Turkish politics and occupation of Turkish core regions. Further, Finland implemented Trade Embargoes and High Tax Rates against Turkey, severely damaging the production of Turkish companies based on mentioned areas. On top of the economic repercussions, the legislation caused political instability in Turkey.

Finland regrets the excessive actions taken by the government during that time. As a result of the Trade Embargoes and High Tax Rates, the bilateral relations between Finland and Turkey understandably deteriorated beyond what a regular war would have caused.

The Trade Embargoes and tax hikes in question, therefore, were a mistake Finland would like to express it regrets deeply. For the future of Turko-Finnish bilateral relations, it would like to turn a new page. From here on, both parties agree that economic legislations would be seen as unacceptable instruments of war against each other, which should not be used.


Article 4.

(1)This peace treaty will be valid as soon as “Finnish Acknowledgement of Improper Actions Against Turkey” and “TW Agreement Between Finland and Hungary” have been published.

Finnish Acknowledgement of Improper Actions Against Turkey:
https://www.erepublik.com/en/article/2688598/1/20
TW agreement Between Finland and Hungary:
https://www.erepublik.com/en/article/2688607 (Finland)
https://www.erepublik.com/en/article/2688606 (Hungary)

Signed by,

silniy udar, President of eTurkey
Kostaja, President of eFinland
J211, MoFA of eTurkey
jerq, MoFA of eFinland
Devletler arasında süregelen düşmanlığı bitirmek, barışçıl ilişkilerin kurulmasını ve devam etmesini sağlamak maksadıyla aşağıdaki maddeler üzerine anlaşma sağlanmıştır;

Madde 1.

(1) Antlaşmanın yürürlüğe girdiği günden itibaren, çatışan kuvvetler arasında savaş hali sona erdirilecektir, ve iki taraf da geleceğe dair barışçıl ve iyi niyetli ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerin sürdürülmesine yönelik karşılıklı olarak çaba sarf edecektir.


Madde 2.

(1) Anlaşmanın tarafları, ekonomik yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve bu antlaşmanın ardından bir daha karşılıklı olarak kullanılmayacağını kabul eder.

(2) Daha önceden Finlandiya Hükümeti tarafından kullanılan Ambargo ve Yüksek Vergi Oranları aşırı bir yaptırımdır. Finlandiya bu konuda derin pişmanlık içerisinde olduğunu beyan eder.


Madde 3.

(1) Antlaşma yürürlüğe girer girmez, Fin bölgeleri serbest bırakılacaktır. Bu serbest bırakma işlemi Lapland bölgesinden başlanarak gerçekleşecektir.

(2) Türkiye tüm Fin bölgelerini serbest bırakacak ve Macaristan antrenman savaşı için bir bölgeyi elinde bulunduracaktır. Konuya ilişkin detaylar Finlandiya ile Macaristan arasında yapılacak olan antlaşma ile belirlenecektir.

(3) Antlaşma imzalandıktan sonra, Finlandiya doğrudan aşağıdaki beyannameyi orijinal antlaşma metniyle birlikte resmi gazetede İngilizce olarak yayınlayacaktır:

Pacifica 2017 yılının yaz mevsiminde Türkiye’ye karşı bir sefer gerçekleştirmiş ve bunun sonucu olarak Türkiye’nin asli bölgelerinin işgali ile Türk siyasetinde sıkıntılı dönemler ortaya çıkmıştır. Bu süre içerisinde Finlandiya Türkiye’ye karşı, bahsedilen bölgelerdeki Türk şirketlerin üretimine oldukça zarar veren Ambargo ve Yüksek Vergi Oranları uygulamıştır. Ekonomik etkinin sonucu olarak Türkiye’de siyasi istikrarsızlık ortaya çıkmıştır.

Finlandiya, o dönemin hükümeti tarafından yapılan bu aşırı hamleler neticesinde pişmanlık duymaktadır. Ve bu yaptırımların sonucu olarak Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerde olağan bir savaşın sebep olabileceğinden çok daha derin etkiler ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla bahsi geçen ambargo ve vergi yükseltmeleri Finlandiya'nın derinden pişmanlığını beyan edeceği hatalardır. Türk-Fin ilişkilerine dair yeni bir sayfa açılması kanaatindedir. Bu antlaşmayla birlikte iki taraf da birbirlerine karşı uygulanacak olan ekonomik yaptırımları karşılıklı olarak kabul edilemez ve uygulanmaması gereken unsurlar olarak görmektedir.


Madde 4.

(1) Bu antlaşma “ Türkiye’ye Karşı Yapılan Hatalı Hareketlerin Finlandiya Tarafından Kabul Edilişi” ve “ Finlandiya ile Macaristan arasında Antrenman Savaşları Antlaşması” makalelerinin yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.

“Türkiye’ye Karşı Yapılan Hatalı Hareketlerin Finlandiya Tarafından Kabul Edilişi”: https://www.erepublik.com/en/article/2688598/1/20
“Finlandiya ile Macaristan arasında Antrenman Savaşları Antlaşması”:
https://www.erepublik.com/en/article/2688607 (Finlandiya)
https://www.erepublik.com/en/article/2688606 (Macaristan)

İmzalayanlar,
silniy udar, eTürkiye Başkanı
Kostaja, eFinlandiya Başkanı
J211, eTürkiye Dışişleri Bakanı
jerq, eFinlandiya Dışişleri Bakanı