[VoeH] TW agreement between eHungary and eFinland (EN/HU)

Day 4,075, 13:20 Published in Hungary Serbia by Voice of eHungaryActuated by a desire to put an end to the hostilities which has since arisen between the states and to establish lasting peaceful relations, the contracting powers have agreed to the following provisions:


1. Hungary shall liberate all Finnish regions, except Aland.

2. Hungary shall attack Western Finland, which will be defended. Finland will then in turn attack Aland and Hungary will defend the attack.

3a. For the duration of this agreement, Finland will not support resistance wars in Aland.

3b. Both sides fight for their side and for their victory, other side can't be blamed for a lose, and cannot be held accountable for that.

4. Hungary will return all taxes collected from Finland.

5. This agreement is valid for one month starting from 16th of January. This agreement may be extended by mutual agreement.


These conditions were named already in the treaty between Turkey and Finnland


Signed by,

shawnkaa, President of eHungary
Kostaja, President of eFinland
rRonin, MoFA of eHungary
jerq, MoFA of eFinland


A szerződő felek beleegyeztek az alábbi rendelkezésekbe annak érdekében, hogy a kialakult és azóta is fennálló háborús viszonyt megszűntessék, és a tartós békés kapcsolatot alakítsanak ki.


1. Magyarország minden finn régiót felszabadít, kivéve Alandot.

2. Magyarország Western Finland régiót támadja és elveszíti. Majd Finnország visszatámad Alandban, amit elveszít.

3a. A szerződés érvényességéig, annak értelmében nem indít felkelést Aland régióban.

3b. Mindkét fél saját oldalán harcol a győzelemért, a másik fél nem tehető felelőssé esetleges vereségért.

4. Magyarország visszautalja a finnektől befolyó adót.

5. Ezen szerződés 1 hónapig él január 16-tól. Közös megegyezéssel meghosszabbítható.


A fentiek benne foglaltatnak a békeszerződésben Törökország és Finnország között.


Aláírta:

shawnkaa, magyar elnök
Kostaja, finn elnök
rRonin, magyar külügyminiszter
jerq, finn külügyminiszter