Разумната програма.

Day 1,138, 11:06 Published in Bulgaria Bulgaria by Miro Dobrev

Предвид на факта, че имахме два мандата, които нямаха ясни цели и виждания ви предлагам моята разумна програма, с която се кандидатирам за Президент на еБългария.

Кандидат за Президент на България

dido79, Президент на БДП.

Основни цели:

1. Натрупване на резерв за 6 дни битки на максимум за армията, казармата и елита, под формата на храна и оръжия. Достатъчно богата държава сме да можем да си позволим отделянето на 30% от доходите за създаването му .

Може да нямаме 25% бонус за формирането му, но е важно да е наличен и можем да си позволим загубата под формата на по-бавно формиране, като за целта ще се създаде организация за полагането на доброволен труд на минимална заплата, с което да се намали цената за създаването му.
Отделяне на 10% от доходите като златен резерв за непредвидени военни ситуации пряко застрашаващи нашите региони.


2.Актуализиране на Устава на еБА и създаване пост на Началник Генерален Щаб- избираема от военните командири длъжност с функции по техническото управление на армията - кадрови въпроси, спазване на устава, разпределение на финансиране и отчетност.
Това бе описано от ВМРО тук.
Подкрепям описаното от тях и считам този пост за важен за деполитизирането на армията и нейната пълноценна работа.


3. Оказване на пълна подкрепа на организациите - Детска Градина и Менторската програма - заделяне на 2% от доходите за финансиране на тяхната дейност с цел задържането на възможно най-много новорегистрирани играчи.


Останалите 8% от доходите ще са в резерв за непредвидена нужда от финансиране - за стабилност на лева, Казармата и Елита.


Външна политика.
Временно запазване на мира с държавите-съседки до изясняване на статута на еБългария и след това като е готов резерва , но не по-късно от 20-то число на месеца стартиране на война с Турция, координирано с Гърция и Иран.
Участие на армията във военни операции, за които да не се налага преместване с основна посока - войната между Гърция и Турция и подпомагане на Хърватска.
Продължаване на дипломацията за добиване под наем на още един регион от Иран- Ююжен Чорасан или Семнан за селитра. Умела дипломация и при подписването на МПП като за целта се ползват до 20 % от доходите/ тук включвам и наема на иранските региони/


Наши основни врагове се очертават Сърбия - Турция. И двете държави си имат основни врагове в лицето на Хърватска и Гърция . В бъдеще ще се наложи да се затвърди ядрото формирано от нас , Гърция и Румъния като ще считам, че наши съюзници остават Русия, Беларус, Украйна, Испания, Швеция, Хърватска, Иран, дори бих искал да се работи по приобщаването и на Македония и отделянето и от позицията на Сръбски сателит, или най-малкото конфронтирането й с Турция. Разбира се ще търсим варианти за подкрепа и от други държави на паритетен принцип.

Икономика.
Повишаване с 1% на всички данъци за да има средства за производството на резерва.

Формиране на финансов фонд от 5% от доходите за обезпечаване на финансовата стабилност на лева и натрупване на средства за провеждането на валутни интервенции на вражески валутни пазари при нужда.

Възстановяване на Разузнаването.
В такава динамична среда е важно да имаме адекватна информецаия за развиващите се процеси в света и особенно сред важните за нас държави. Това ще бъде приоритет на Министъра на Отбраната който ще работи заедно с Министъра на външните работи и посланиците.Кабинет/за сега/

Министър на външните работи - Squall Leonheart

Министри на войната
Tie Fighter / приоритет актуализиране на Устава, подържане на армейски вестник, наблюдение върху Армията , Елита и Казармата и всичко останало/
Khan Su/ с приоритет външнополитическа военна комуникация и разузнаване/

Кандидат за Президент на България

dido79, Президент на БДП.