Ambienti on/off

Belgrade

Shteti - Shoqëria   wiki

Popullsia

2,515 Banorët (2,293 qytetarë nga Serbia)

Ndërtimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Spitali
13
14
15

Historical Capital of

Burim

Fruta