FA

فراموش کردن گذرواژه

دنیای جدیدی در حال ظهور است ، کشورتان به شما نیاز دارد !

خصوصیات

 • کشورهای همسایه خود را فتح کنید و قلمرو خویش را گسترش دهید
 • یک کارخانه ایجاد کنید و امپراتوری اقتصادی خویش را توسعه دهید
 • در میدان جنگ بر علیه افراد واقعی بجنگید

کشور های برتر

 • صربستان صربستان 7166
 • برزیل برزیل 5116
 • لهستان لهستان 4864
 • آرژانتین آرژانتین 4681
 • اوکراین اوکراین 3727

دیگران چه می گویند؟

 • “ایریپابلیک یک بازی استراتژیک چند کاربره جهانی ایجاد کرده است”
 • “ایریپابلیک یک زندگی دوم واقعی به شما پیشنهاد می دهد”
 • “ایریپابلیک بازی استراتژیک را به اینترنت آورده است”

ثبت نام کردن

 

ادامه دادن

ادامه دادن ایجاد حساب کاربری به این معناست که شما با شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم شخصی کاربران موافقید