Ambient on/off

I am a white owl

132 Day 2,174, 16:10 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

I am a white owl


Dear Alex

Remember me forever
و تشکر از تمام کسانی که برای ایران زحمت کشیدند

:|read more »

دسته 3 ؟؟؟؟

71 Day 2,168, 09:43 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


نمی دونم چی شد که تو شات باکس حرف استقلال و پرسپولیس بالا گرفت

همینجوری به صورت خودجوش یاد دسته 3 رفتن استقلال افتادم

:Dکه البته همه بزرگانشون رو هم داشتن اون زمان

بعد یه
read more »

خر ما از کره گی دم نداشت

93 Day 2,167, 16:16 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentمردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده
مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد
( زور زد )
دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان بده
مرد به قصد فرار به کوچه یی دوید، بن بست یافت
خ
read more »

دوست یا دشمن؟ ---- White.Owl

111 Day 2,151, 10:37 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

دیدم قصه قصه قهر و این حرفاس گفتم یه مقاله بزنم


تقریبا 20 ساله که مداوم فوتبال بازی می کنم

تو فوتبال ما تکل خرکی رو پای هم میریم سر هم داد میزنیم

به خاطر یه توپ اوت شدن یا نشدن دعوا می
read more »

........................................ ...............

95 Day 2,143, 17:46 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment[img]http://i.img[/img] … read more »