Ambient on/off

کدام یک هستیم؟

106 Day 2,083, 15:11 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

زن جوانی پیش مادر خود می‌رود و از مشکلات زندگی خود برای او می‌گوید و اینکه او از تلاش و جنگ مداوم برای حل مشکلاتش خسته شده است
مادرش او را به آشپزخانه برد و بدون آنکه چیزی بگوید سه تا کتری را آب کرد و گذاشت که بجوشد. سپس توی اولی هویج ریخت در دومی ت

read more »

شب شعر

144 Day 2,078, 08:18 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد


باد خزان نکبت ایام ناگهان

برباغ و بوستان شما نیز بگذرد


آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام

بر حلق و بردهان شما نیز بگذرد


ای
read more »

ما چکار کرده ایم؟

138 Day 2,076, 06:45 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


هنگامی که ناسا برنامه ی فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی روبرو شدآنها دریافتند که خودکارهای موجود در فضای بدون جاذبه کار نمی کنند، جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی یاب
read more »

آقای بزغاله از همتون تشکر می کنه

134 Day 2,072, 17:20 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


سلام سلام و باز هم سلاماول باید از همتون بابت این که تو این مدت منو تحمل کردید تشکر کنم
نزدیک به چهار ماه میشه که من به این بازی اومدم و اکثر روزهایی که توی این بازی کنار شما بودم بهم خوش گذشته

[img]http://i.imgur.com/[/img] … read more »

زماني که من بيست سالم بود

152 Day 2,063, 15:09 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
زماني که من بيست سالم بود، وقتي دل مي‌باختي نه موبايلي در کار بود، نه اينترنتي، نه هيچ ابزار مدرن ديگري. يادم مي‌آيد تمام ابزار ارتباطي منحصر مي‌شد به تلفن‌هاي گاه و بيگاه و نامه‌هاي واقعي روي کاغذ‌ها
read more »