Ambient on/off

این از ما ----- White.Owl

69 Day 2,208, 00:06 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

این از ما

:D


:D,___,
[o.0]
/)__)
-"--"- … read more »

مقاومت ---- white owl

47 Day 2,175, 07:15 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
مقاومت با حرف‌های بزرگ شروع نمی‌شود
بلکه با کارهای کوچک


مانند خش‌خش آرام طوفان در باغچه
یا گربه‌ای که تلوتلو می‌خورد


مانند رودخانه‌های بزرگ
با سرچشمه‌ی کوچک
در دل جنگلی

مانند حریقی بزرگ
با همان کبریتی
که سیگاری را
read more »

I am a white owl

133 Day 2,174, 16:10 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

I am a white owl


Dear Alex

Remember me forever
و تشکر از تمام کسانی که برای ایران زحمت کشیدند

:|read more »

دسته 3 ؟؟؟؟

71 Day 2,168, 09:43 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


نمی دونم چی شد که تو شات باکس حرف استقلال و پرسپولیس بالا گرفت

همینجوری به صورت خودجوش یاد دسته 3 رفتن استقلال افتادم

:Dکه البته همه بزرگانشون رو هم داشتن اون زمان

بعد یه
read more »

خر ما از کره گی دم نداشت

93 Day 2,167, 16:16 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentمردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده
مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد
( زور زد )
دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان بده
مرد به قصد فرار به کوچه یی دوید، بن بست یافت
خ
read more »