Ambient on/off

قسمتی از هیچ

181 Day 2,106, 20:39 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

یه مثال آمریکایی هست در مورد ایرانی ها که میگه

وقتی دو تا ایرانی به هم برسن حزب تشکیل میدن و وقتی تعدادشون به سه نفر برسه انشعاب می کنن :|وقتی به تاریخ ایران نگاه می کنیم می بینیم هیچ وقت دشم

read more »

مالیات جدید؟؟ غم نباشد

93 Day 2,095, 12:06 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

حکایت جذاب طبیب و بیمار

“اسعد بن شهروند” را مالیخویا عارض گشت
نزد طبیب رفت و در صف نوبت بنشست. شخصی بیامد و بنشست. شخص دوم بیامد، و شخص سوم و چهارم و پنجم . . . تا چهل شخص، و همه در نوبت
طبیب او را پیش خواند و از حالش پرسید
شکوه بیاغازی … read more »

فاجعه پیکان

153 Day 2,086, 13:00 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

سلام به همگی


اونایی که هم سن و سال من هستن یا کمی کمتر یا بیشتر خوب یادشونه که یه زمانی چهار جور پیکان داشتیمپیکان کا لوکسپیکان جوانانپیکان

read more »

کدام یک هستیم؟

106 Day 2,083, 15:11 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

زن جوانی پیش مادر خود می‌رود و از مشکلات زندگی خود برای او می‌گوید و اینکه او از تلاش و جنگ مداوم برای حل مشکلاتش خسته شده است
مادرش او را به آشپزخانه برد و بدون آنکه چیزی بگوید سه تا کتری را آب کرد و گذاشت که بجوشد. سپس توی اولی هویج ریخت در دومی ت

read more »

شب شعر

144 Day 2,078, 08:18 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد


باد خزان نکبت ایام ناگهان

برباغ و بوستان شما نیز بگذرد


آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام

بر حلق و بردهان شما نیز بگذرد


ای
read more »