Ambient on/off

Guess What.....?!!

84 Day 2,102, 03:04 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
حدس بزنید امروز چه روزیه؟


حدس زدید؟ آفرین درسته

پس دیگه لازم نیست من چیزی بنویسم خدافظ :دی


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


امروز تولد داداش بزرگ خو … read more »

شیرینی نامزدی

141 Day 2,093, 09:58 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentخوب دیگه


بعد از اونهمه اعصاب خوردی دیشب حالا نوبتی هم که باشه نوبت خوشحالی و شکم چرونیه :دیباخبر شدیم که ددمنش ترین رقیب اینجانب در امر رقابت بر
read more »

طفلکی ها

40 Day 2,092, 16:17 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

بی وجدان تر و بی اخلاق تر از کسانی که عکس تقلبی استفاده می کنند ، کسانی هستند که این موضوع رو با لذتی وحشیانه علنی میکنند و از ناراحتی یک مرد لذت می
read more »

شطرنج سیاه

68 Day 2,085, 12:58 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

شاه ، وزیر ، قلعه ، سرباز


این شماها هستید

مردمی
read more »

Happy Birthday Haji Pouria!!!

58 Day 2,084, 19:02 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment*************~~~~*************~~~~*************~~~~*************~~~~*************~~~~*************

If Kisses Were Rain Id Send u Showers,
If Fun Was Time Id Send U Hours,
If U Needed a Friend Id Send U Me!
*Happy
read more »