Ambient on/off

a King , a Friend , Make a Wish!

35 Day 2,115, 13:00 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
جشن میلادت را به پرواز می روم

دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها

آسمانی که نه برای من

نه برای تو

....که تنها برای “ما” آبیست

بیا تا ما
read more »

Guess What.....?!!

84 Day 2,102, 03:04 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
حدس بزنید امروز چه روزیه؟


حدس زدید؟ آفرین درسته

پس دیگه لازم نیست من چیزی بنویسم خدافظ :دی


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


امروز تولد داداش بزرگ خو … read more »

شیرینی نامزدی

141 Day 2,093, 09:58 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentخوب دیگه


بعد از اونهمه اعصاب خوردی دیشب حالا نوبتی هم که باشه نوبت خوشحالی و شکم چرونیه :دیباخبر شدیم که ددمنش ترین رقیب اینجانب در امر رقابت بر
read more »

طفلکی ها

40 Day 2,092, 16:17 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

بی وجدان تر و بی اخلاق تر از کسانی که عکس تقلبی استفاده می کنند ، کسانی هستند که این موضوع رو با لذتی وحشیانه علنی میکنند و از ناراحتی یک مرد لذت می
read more »

شطرنج سیاه

68 Day 2,085, 12:58 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

شاه ، وزیر ، قلعه ، سرباز


این شماها هستید

مردمی
read more »