Ambient on/off

Mission immomkenible - وزیر خیس ، مجرم خسیس

89 Day 2,060, 14:20 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentماموریت نا ممکن


ماموریتی که که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه حتی با همکاری و کمک همدیگه هم نتونستن انجامش بدن


آزدیرماخ امیر ک
read more »

عطر و احساس

35 Day 2,051, 18:45 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment
می نوازم بر باد ، می نوازم در باد

با سکوت و احساس ، با غریو و فریاد

شور من از اوست ، سوی من بر اوست

هر نفس را بی او ، می نوازم بر باد

نجوایش مرا میخواند ، ب … read more »

پسرک ، باران ، شب سرد

43 Day 2,044, 16:28 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentنمیدونم واقعا این مقاله چی حساب میشه

ولی متنیه که از ته دلم نوشتم

سرخوردگی های واقعی ، عصبانیت های مجازی ، و احساسات عمیق

نمیدونم مخاطب کیه یا چیه

فقط مداد رو گذاشتم ر … read more »

آخرین یورش برای امید

41 Day 2,037, 08:00 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders
پروردگار این سرزمین را از دشمن ، از خشکسالی و از دروغ محفوظ بدارد[img]http://i.jootix.com/o/Darius-the-Great-darius-the-great-persian-iran-mahdi-angel-pars-[/img] … read more »

علافی برای رستگاری ~ میتینگ خرداد ماه 92 ~ قسمت دوم

56 Day 2,025, 06:30 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment[IMG]http://upcity.ir/images2/225747913682376[/img]read more »