Амбијент укључен/искључен
СОЗ је потписан

Бугарска је ушао/ла у савез са Русија
Дан 4,346, 04:10 (пре 5 сати/а)

Регија је под нападом

Шпанија је напао/ла Volga, Русија
Дан 4,345, 23:14 (пре 10 сати/а)

Регија је под нападом

Русија је напао/ла Hokkaido, Јапан
Дан 4,345, 22:25 (пре 10 сати/а)

Регија је под нападом

Русија је напао/ла Dainava, Литванија
Дан 4,345, 22:24 (пре 10 сати/а)

Регија је под нападом

Русија је напао/ла Pomerania, Пољска
Дан 4,345, 16:46 (пре 16 сати/а)

Претплати се на all чланци од Русија