Ambient pornit/oprit

Join the new world

 

Yhteisöt, yhteisö, kansa

Ziua 1,956, 05:58 Publicat în Finland Danemarca de Zacharia Raven


Keskustelu yhteisön, monien yhteisöjen ja lopulta koko kansan välisestä toiminnasta ja päätöksenteosta on viime aikoina vellonnut laajaan, saaden jo varsin humoristisiakin mittasuhteita. Tässä artikkelissani kerron oman kantani, jotta etenkin uudet pelaajat eivät joutuisi tyytymään vain "vastustajieni" huuteluun.

Tiivistelmä

Foorumi on tärkeä osa yhteisön päätöksentekoa. Kansan mielipidettä tulee kuunnella, ja kansaa pitää aktivoida osallistumaan yhteisöön, mutta yhteisön ei pidä olla pakotettu käsittelemään sen ulkopuolisten ajatuksia. Demokratia vaatii osallistumista ja asioihin perehtymistä.

Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus aloittaa eduskunnan virallinen keskustelu Yleinen Keskustelu- alueella, jonka kuka tahansa kansanedustaja voi sen jälkeen viedä suoraan viralliseen äänestykseen. Tämä tekee aloitteista tarpeettomia.

Foorumin ulkopuolisten kansanedustajien äänten hyväksyminen foorumilla vaarantaa koko yhteisön päätöksenteon, ja tekee turhaksi koko foorumin työkaluna.

Ei muuria en lukemut - versio


Yhteisö

Pelaajat eivät lähtökohtaisesti ole yhteisö. Kun aloitat pelin, olet yksin. Koska eRepublik on sosiaalinen peli, on luonnollista hakeutua mukaan johonkin ryhmään, kuten sotilasyksikköön ja puolueeseen. Tämäkään ei vielä ole yhteisöön kuulumista automaattisesti.

Yhteisö on ryhmä, jolla on toimiva itsenäinen organisaatio, ja laaja vuorovaikutusverkosto. Yhteisöön tullaan myös hyväksytyksi, ja sieltä voidaan pelaaja myös sulkea pois. Pelimekaniikka mahdollistaa sen, että pelaajan on mahdollista tunkea itsensä puolueeseen tai sotilasyksikköön ilman, että yhteisö häntä niihin hyväksyy. Tämän vuoksi yhteisöt ovat eSuomessa hakeutuneet pelin ulkopuolisille alustoille, kuten foorumeille ja IRC-kanaville.

Yhteisöt

Laajemmassa mittakaavassa voidaan ajatella, että kaikki eri yhteisöt muodostavat yhdessä "eSuomen yhteisön". Se ei ole kovinkaan homogeeninen porukka. Yhteisöt ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, eikä aina positiivisessa mielessä. Politiikan tarkoituksena on silti yhteinen päämäärä, eSuomi, jolloin eri yhteisöt pyrkivät yhdessä saavuttamaan mahdollsimman hyvän kompromissin eri asioiden suhteen.

Kansa

Kansa käsittää kaikki pelaajat riippumatta siitä, ovatko he osa mitään yhteisöä. Kansa ei omaa mitään yhteisöllisyyttä, eikä sitä voi luonnehtia millään tapaa järjestäytyneeksi. Kansa on koko eSuomi pelin sisällä.

Kun populistit sanovat, että kansan ääni täytyy saada kuuluviin, niin on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, että mitä se loppujen lopuksi oikein tarkoittaakaan. Käytännössähä se tarkoittaa sitä, että niiden pelaajien, jotka eivät syystä tai toisesta halua kuulua yhteisöön, pitää saada mielipiteensä julki.

Foorumiyhteisö

eSuomen kohdalla tärkein kysymys yhteisöstä tulee lopulta siihen, että mikä rooli on foorumilla kokoontuvalla yhteisöllä. eSuomi on todennut aikojen alussa, että kun eduskunta ja hallitus kokoontuvat yhteiseen neutraaliin paikkaan jakamaan mielipiteitä ja lopulta äänestämään, hallinto on tehokasta. Tämän vuoksi foorumiyhteisö käyttää eSuomen valtaa. Eduskunnalla on oma osio, missä kaikki yhteisöt saavat tuoda omat näkökulmansa esille, ja oppivat samalla muiden yhteisöjen mielipiteistä. Lopulta suoritetaan äänestys, jota noudatetaan (ennen ainakin) myös pelin sisällä. Tämä varmistaa sen, että päätökset perustuvat mahdollisimman laajalle tietämykselle, keskustelulle ja harkinnalle

Eriuksen artikkeli foorumista työkaluna on loistava, enkä näe tarpeelliseksi puhua samasta aiheesta sen enempää. Jokaisen, joka foorumia ei suostu käyttämään, kannattaisi artikkeli lukea.

Valta pois foorumilta?

Foorumiyhetisön valtaa on käsitelty kahdellakin tavalla lähiaikoina. Kansanäänestyksillä halutaan pakottaa foorumia käyttävä yhteisö käsittelemään pelin sisällä riittävästi tarpeeksi korkealevelisten pelaajien allekirjoittamia aloitteita.

Päätöksentekoa on myös esitetty laajennettavaksi foorumia käyttämättömiin kansanedustajiin. Käytännössä siis foorumille toimitettaisiin vain äänet, ja keskustelut käytäisiin yhteisöjen itsensä sisällä, ilman vuorovaikutusta toisten kanssa.

Kansanäänestykset ovat juuri nimensämukaisesti kansan äänestyksiä. Kansa, joka ei ole perehtynyt asiaan foorumillla, eivät ole ottaneet selvää asioista eivätkä myöskään halua sitä tehdä. Kansa ei ole yhteisö. Kansalainen, joka on kiinnostunut osallistumaan yhteisön asioihin, on aktiivinen eikä näe foorumille kirjautumista esteenä. Hän tajuaa, että saadakseen feedbackia muilta, hänen on tuotava ajatuksensa sellaiseen paikkaan, missä siitä voidaan keskustella niiden kanssa, joita eSuomen asiat ovat kiinnostaneet jo pitemmän aikaa.

Kansaa tulee tiedottaa, ja kansaa tulee kuunnella. kuten Erius artikkelissaan osoitti, jokainen foorumilla asioista puhuva voi pelin sisällä aktivoida kansalaisia kertomalla tilanteen, ja ohjaamalla heitä osallistumaan keskusteluun foorumilla.

Kansalaisten passiiviisuudelle ei ole olemassa perustetta. Jokaisella pelaajalla on nimittäin täysivaltainen oikeus aloittaa virallinen eduskunnan keskustelu foorumin kaikille avoimella alueella. Tässä on suora lainaus:

-- Yleisestä Politiikasta tehdään tasaveroinen keskustelufoorumi eduskunnan osion kanssa. Näin jos joku haluaa siellä aloittaa keskustelun vaikka veromuutoksista, keskustelu tullaan käymään yksin Yleinen Politiikka - osiossa ja äänestys eduskunnan osiolla. Näin jää mahdollisuus edelleen keskustella myös eduskunnan kesken suljetusti ja eduskunnalla (Pohjolanharmaalla) on mahdollisuus säilyttää omanarvontunteensa edustajana ollessaan. Eli ei enää tuplatopikkeja, jos joku kansalainen haluaa vaikuttaa.

Simppelisti eduskunnan metodi näyttäisi siis tältä: 24h keskustelu Eduskunta tai Yleinen Politiikka + 24h äänestys.


Foorumiyhteisö on todellisuudessa vain se kansan osa, joka on riittävän kiinnostunut näkemään asioiden eteen vaivaa. Se kuulostaa tylyltä, mutta se on totuus. Toinen kysymys voisi olla, että jos nykyinen foorumipohjaisuus ei miellytä jotakuta, niin eikö hänen tehtävänsä olisi silloin luoda uusi, vähintään yhtä hyvä alusta, ja houkutella foorumia käyttävä eduskunta pois sieltä?

Ja tähän ongelmaan törmätään nimenomaan Attakin keskustelussa.

Kansanedustajien hajanaisuus koko eSuomen hallinnon uhkana

Foorumi on koko yhteisön alusta. Monesti on luotu erilaisia rakenteita sen ulkopuolellekin, joissa yhteisöt ovat itsekseen keskustelleet yhteisestä linjasta. Puoluekuriakin on aika ajoin ilmennyt. Siinä ei ole mitään väärää, jos keskustelut ja äänestykset, joihin päätöksenteko perustuu, tapahtu kuitenkin jokaisen omasta toimesta.

Attakin ehdotus kannustaa käymään keskustelut ja lopulliset äänestyksetkin pelin sisäisissä viestiketjuissa. Tässä täytyy miettiä, mitä se käytännössä tarkoittaa.

On tavallista, että etenkin tärkeiden äänestysten kohdalla puolueen puheenjohtaja lähestyy jäesniä, ja kehottaa tietynlaiseen äänestyskäyttäytymiseen. Olen lähettänyt itse ja nähnyt lukemattomia viestejä, joissa lyhyesti kerrotaan asia, ja sanotaan että miksi se oma näkökulma on "oikea".

Jos kansanedustaja ei koskaan tule foorumille, niin hän ei ole osallistunut tai seurannut aiheeseen liittyvää keskustelua. Hän on siis passiivinen. Nyt jos ajatellaan, että passiivinen kansanedustaja saa äänensä kuuluviin, niin ajatus on hyvä. Käytäntö olisi kuitenkin paljon synkempi. Keskusteleminen foorumilla menettäisi merkityksensä, kun kaikki klikit päättäisivät omissa piireissään etukäteen äänestyskäyttäytymisensä.

Nykyisellään äänestyskäyttäytyminen noudattaa suurimmaksi osaksi henkilöiden omia mielipiteitä kyseisestä asiasta, ja pahmmillaankin äänestetään samaa kuin suurin osa. Jos kansanedustaja saa äänestää koskaan näkemättä edes kyseistä aihetta, on se vähän hitaammallekin selvää että demokratia ja päätöksenteko rappeutuu hyvin vakavalla tavalla.

 

Comentarii

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 06:13

Tiivistettynä:

Jos et tule foorumille, et saa vaikuttaa, mutta foorumi saa vaikuttaa sinuun.

Jorma Ollila
Jorma Ollila Ziua 1,956, 06:14

Jos olet kansanedustaja etkä ota asioista selvää, olet paska kansanedustaja.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 06:15

Pitää paikkansa, mutta toisaalta voiko ketään pakottaa käyttämään pelin ulkopuolista välinettä? Miksi sen pitää olla ainoa paikka ottaa asioista selvää?

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 06:16

Kun tiedetään se tosiasia, ettei kaikki sinne tahdo.

Zacharia Raven
Zacharia Raven Ziua 1,956, 06:16

http://tinyurl.com/c39kkym

Jos haluat vaikuttaa, tule foorumille. Olit kansanedustaja tai et.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 06:17

Miksei ne saa vaikuttaa, jotka ei tahdo forkalle?

Zacharia Raven
Zacharia Raven Ziua 1,956, 06:23

Lue artikkeli niin löydät vastauksen.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 06:26

yhteisö sitä, yhteisö tätä. ei kelpaa vastaukseksi mikään tuolla. kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus vaikuttaa, riippumatta siitä tahtooko käyttää pelin ulkopuolisia välineitä.

Antska
Antska Ziua 1,956, 11:04

Kertokaa nyt tyhmälle, että mikä ongelma sinne foorumeille on tulla? Rekisteröityminen kestää minuutin, jonka jälkeen sinne pääsee helposti kirjoittamaan ja vaikuttamaan asiaan.

Mikäli sellaista vaivaa asioiden vaikuttamisen eteen ei jaksa nähdä, ei se asia voi kovin tärkeä olla.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 11:06

Voi olla ihan periaatekysymys, että kun pelaa selainpeliä niin ei haluta käyttää mitään peliin kuulumattomia foorumeita tai irkkiä.

9axel5
9axel5 Ziua 1,956, 06:16

+1, asia artikkeli.

WP Attak
WP Attak Ziua 1,956, 06:29

Kantasi on minulle hyvin selvä ja varmaan kaikille "korpeille" tullut jo useaan kertaan kerrattua. Minulla on kuitenkin oma kampanjani jota vien eteenpäin. Molemmat tiedämme, tai ainakin minä tiedän, että lopullinen oikea reitti on jossain ääripäiden välissä.

Minun kampanjani menestys riippuu siitä onko "kansa" (miten vaan sen haluat määritellä) samaa mieltä kanssani. Tässä vähän pääkohtia uusiksi:

http://www.erepublik.com/en/article/2222229

"Päätavoite koko kampanjassa oli tehdä peli mielenkiintoisemmaksi niille 70-80% kansasta, jotka eivät notku jatkuvasti irkissä."

"Jos voitan presidenttikamppailun, seurauksena on mullistavia muutoksia, vähän roolipeliä, ja paljon viihdettä. "

"Vaikka en onnistuisikaan projektissani niin en pahoita mieltäni. Toivon vaan että joku oppi hankkeesta jotain."

"Jos tämä korppiagenda saadaan leviämään maailmanlaajuisesti niin ehkä adminitkin joskus heräävät ja tekevät pelin sisäisestä sosiaalisesta mediasta toimivamman."

Jatketaan vaan kinastelua jos niin haluat. Se ei vaan vie mihinkään.

Zacharia Raven
Zacharia Raven Ziua 1,956, 07:04

On, mutta kertaakan en ole täällä kantaani tuonut esille. Muutenkin pelin sisällä koko keskustelu on vääristynyt korppien raakkumisesta. Eikä tämä ole kinastelua kuule nähnytkään ^^ Mutta tämä on vain ensiaskel tulevasta, jos foorumin tänne peliin tuotte.

Seuraava vaihe tästä on kommenttein ja artikkeleiden kokoaminen erillisiin artikkeleihin, koska asiat on levällään siellä sun täällä, sen sijaan että olisivat yhdessä topicissa foorumilla.

Ken leikkiin lähtee, se leikin kestäköön.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 07:22

voihan arkistointia foorumille jatkaa.

Fettis
Fettis Ziua 1,956, 07:43

Cendorr cendorr.. forkkahan oli iso paha susi mihin ei haluta mennä? Eihän siellä sitten voida arkistoidakkaan!

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 07:45

Olenko sanonut ettei sinne voi mennä? Olen puhunut lähinnä siitä, että nekin voisivat vaikuttaa jotka eivät sinne halua.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 07:42

"Jos kansanedustaja saa äänestää koskaan näkemättä edes kyseistä aihetta, on se vähän hitaammallekin selvää että demokratia ja päätöksenteko rappeutuu hyvin vakavalla tavalla."

Totta kai heille kerrotaan mikä aihe on : D Onko se sitten demokratiaa, että nämä edustajat eivät koskaan edes äänestä?

9axel5 Ziua 1,956, 08:25

Comentariu șters

9axel5
9axel5 Ziua 1,956, 08:25

onhan IRL kansanedustajillekki kerrottu mistä äänestetään, mutta ymmärrys on jäänyt uupumaan->paskoja päätöksiä

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 08:28

Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Joko jätetään ne edustajat päätöksenteon ulkopuolelle, jotka eivät ole forkalla. Tai: tarjotaan heille mahdollisuus antaa jonkun muun kautta forkalle (eli varmaan pj:n). Minusta on parempi että kaikki edustajat voi vaikuttaa vaikka eivät tahtoisi olla forkalla.

9axel5
9axel5 Ziua 1,956, 08:34

Jos ei forkalle edes jaksa vääntäytyä niin joko a) on laiska tai on liian jääräpäinen. Kumpaakaan tuskin voi hyveeksi laskea

Antska
Antska Ziua 1,956, 11:06

"Totta kai heille kerrotaan mikä aihe on : D"

Veikkaanpa vaan, että siellä vähän on värikynä heilunut, kun yhden agendan ihminen saa ne esitellä puolueelleen ilman mitään vastalauseita.

Zacharia Raven
Zacharia Raven Ziua 1,956, 13:13

Edustaja joka äänestää yksipuolisen tiedon perusteella on vaarallisempi kuin edustaja, joka on hiljaa.

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 13:18

vaarallinen sinulle? kenelle? Eli demokratia on jo vaarallista?

nutty fox
nutty fox Ziua 1,956, 07:59

Hieno artikkeli mutta valitettavasti osa "kansasta" ei osaa/jaksa lukea näin montaa sanaa peräkkäin vaikeita sanoja ilman tissi ja poni kuvia.
Ehdotan että kaikki tärkeät päätökset esitetään täällä mediassa sarjakuvien muodossa (tietenkin animena tai poni postina) jotta "kansalaiset" osaavat/jaksavat/kykenevät vaikuttamaan asioihin ! ! !

Tse Kim
Tse Kim Ziua 1,956, 08:17

2 muuria päivässä pitää Jessen loitolla.

Mutta tosissaan, loistava artikkeli, joka sisältää kaiken olennaisen. Toivottavasti koko kansa jaksaa tämän lukeakin.

nutty fox
nutty fox Ziua 1,956, 08:29

eihän ne lue edes Valtionsanomia....

Tse Kim
Tse Kim Ziua 1,956, 08:35

Ehkä meidän pitäisi pistää Cendorr lahjomaan heidät lukemaan niitä?

Paroni havok
Paroni havok Ziua 1,956, 08:42

Miksi joku ei lukisi Valtionsanomia? Itse ainakin luen kaiken mitä Suomen mediaan suolletaan.

nutty fox
nutty fox Ziua 1,956, 08:45

Koska vellipöksyt ei osaa painaa "more news" nappia ja ainoastaan näkee Cendorrin ostetun TOP 5 roskan...

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 10:06

Onko se sun ongelma jos joku ei paina "more news"?

Jarno Kaaleppi
Jarno Kaaleppi Ziua 1,956, 08:27

olikos tän tekstin pituus puoli eriusta suunnilleen

TheJuliusCaesar
TheJuliusCaesar Ziua 1,957, 00:35

kolmasosa eriusta

Corvus C
Corvus C Ziua 1,956, 12:46

Tällä artikkelilla Zakke eroittaa toisistaan pelaajat jotka eivät ole foorumilla ja foorumilaiset. Entä jos ei-foorumilaiset ovatkin ne jotka päättävät keillä on päätösoikeus ja missä?

Olisiko aika miettiä keinoja kuinka saada aktiivisemmin eReen nekin jotka eivät foorumille taivu, eikä kirota heitä alimpaan maanrakoon ja haukkua vellipöksyiksi?

Niiden vellipöksyjen kosto voi olla kamala.

nutty fox
nutty fox Ziua 1,956, 14:48

Kostoa odotellessa...

Cendorr
Cendorr Ziua 1,956, 16:28

Kosto on väärä sana, mutta muutosta voi aina tapahtua. Kansa on joskus foorumin hyväksynyt ja sen, että päätöksenteko on siirretty sinne. Mikäli tilanne muuttuu, se on hyväksyttävä. Vai onko foorumi kuten euro? Peruuttamaton ja muuttumaton, ainoa ja oikea? Siltä se joskus kuulostaa.

puskanyym1
puskanyym1 Ziua 1,956, 23:41

Hyvä artikkeli. Osaat kirjoittaa oikein kauniisti.

Jotenkin tuossa vähän haiskahtaa kehäpäätelmä...

Kendo Yanar
Kendo Yanar Ziua 1,957, 15:59

Otsikko antoi jo viitteitä että tää on joku vuoden kuivin (pl. Eriuksen artikelit) artikkeli. Parin kappaleen jälkeen tämä mielikuva vahvistui ja jätin lukemisen

IsoMasa
IsoMasa Ziua 1,958, 00:19

Äiskä tuo keksejä ja mehuja sun huoneeseen, niin saat rauhassa heittää hervotona läpändeeraus sun foorumi posses kanssa.

Huemac Ziua 2,783, 14:09

Comentariu șters

 
Postează răspunsul tău

Ce este asta?

Acesta este un articol scris de un cetățean eRepublik, un joc de strategie bazat pe țările din viața reală. Creează-ți propriul cetățean și condu țara ta pe drumul ei spre glorie. Îți poți câștiga faima în războaie, luptând ca un erou, în presă, scriind articole, sau construind un imperiu financiar.