Tło włączone/wyłączone
Propose natural enemy

Zaproponowano ustanowienie kraju: USA Naturalnym Wrogiem
Dzień 5,988, 14:46 (19 godzin temu)

Subscribe to all articles from Chorwacja