Tło włączone/wyłączone

Indie

wiki Ranga 43

Prezydent

Tytuły polityczne

Marszałek

506

Minister Obrony Narodowej

713

Minister Spraw Zagranicznych

259

Gubernator

119

Kongres