תמונת רקע מופעלת/כבויה
Propose natural enemy

a href="/en/main/law/United-Kingdom/246336">אירלנד> הוצעה כאויבת טבעית
יום 4,874, 05:48 (לפני חודש)

Region under attack

צרפת תקפה את Yorkshire & Humberside, בריטניה
יום 4,869, 00:23 (לפני חודש)

Subscribe to all articles from United-Kingdom