תמונת רקע מופעלת/כבויה
23 23

Endorse North Korea

לפני 17 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק צפון קוריאה
Subscribe to first steps in erepublik articles from North-Korea