محیط روشن/خاموش
27 27

[eAUS MoD] See you soon.

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی بریتانیا
Subscribe to warfare analysis articles from United-Kingdom