محیط روشن/خاموش

TRS PP: A Manifesto

7 5,837, 11:21 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


I am excited to announce my candidacy for the position of Party President for our esteemed party. Over the past few months, we have witnessed the strength and unity of TRS, and I am eager … بیشتر »

[Beta4CP]The Cabinet

17 5,828, 12:17 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیI would like to proudly announce in my final article of this coming election, my prospective cabinet. I believe it is composed of individuals of diverse talents and dedication to the nation's … بیشتر »

[Beta4CP]The Manifesto

22 5,826, 11:07 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیOn the 5th of November you will have a choice. A Foxtrot Government promises double MoD Rewards, active Ministries, more focus on new players and retention, and an engaging eRep experience[/بیشتر »

[Beta4CP]Bigger, Better, Beta

13 5,823, 13:15 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

[img]https://cdn.[/img]بیشتر »

The Northern Ireland Question

62 5,810, 23:30 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


On day 5,689, or the 18th of June this year, we were treated with a glimpse into the Northern Ireland question. This glimpse was to many seen as very overdue, and has been a topic kept … بیشتر »