محیط روشن/خاموش

[Енрико] Солен Сладолед дел. 1

0 5,924, 13:48 روز منتشر شده در North Macedonia North Macedonia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Ќе споделам една легендарна книга со вас. Without furher ado:

ТЕКСТОТ ГО ПОСВЕТУВАМ НА ДЕВОЈКИТЕ И ЖЕНИТЕ
КОИ БИЛЕ И КОИ (ВО ИДНИНА) ЌЕ БИДАТ СО МЕНЕ


ПРЕДГОВОР

Во летните жешки денови кога нема што да се прави, врз основа на

بیشتر »

e-Cuba Origins Story

29 5,923, 14:16 روز منتشر شده در Cuba Cuba تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »

Reflexiones y sugerencias

11 5,023, 03:34 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Esta es una traducción de un artículo publicado por Sollam.

Lo primero que me gustaría decirles, especialmente sobre las cuentas de las divisiones inferiores con IK, es:

بیشتر »