محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Visator pe plaiurile eRepublik.


Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi si noua toate;
Ce e rau si ce e bine
Tu te-ntreaba si socoate;
Nu spera si nu ai teama,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamna, de te cheama,
Tu ramâi la toate rece.

Mihai Eminescu - din Glossa

Mihai Covaliu la Gala Sportului Brașovean

6 5,996, 11:38 روز منتشر شده در Romania Romania تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttp://www.youtube.com/watch?v=UE90DMmxsEE

enjoy the eRepublik … بیشتر »

Anotimpul florilor/ The season of flowers

1 5,995, 08:42 روز منتشر شده در Republic of Moldova Republic of Moldova تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttp://www.youtube.com/watch?v=LpyLfOQKMaA

enjoy the eRepublik … بیشتر »

Cucu-bau

2 5,990, 07:33 روز منتشر شده در Republic of Moldova Republic of Moldova تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttp://www.youtube.com/watch?v=q41lRGtNvPA


enjoy the eREpublik … بیشتر »

Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace

6 5,982, 11:25 روز منتشر شده در Republic of Moldova Republic of Moldova تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttp://www.youtube.com/watch?v=0nLhc-ylV0w

Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace – 6 Aprilie   
Poze din muzeul sportului  Olimpia din Brașov.
Câteva personalități ale sportului românesc.

بیشتر »

Culori, flori, echilibru si armonie/ Colors, flowers, equilibrium and harmony

6 5,979, 11:36 روز منتشر شده در Republic of Moldova Republic of Moldova تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttp://www.youtube.com/watch?v=bdSHvKkULkE

enoy the eRepublik … بیشتر »