Ambient on/off

About my newspaper

Open Wiki page

Utbildningsverkets officiella tidning.

[Utbildningsverket] Bidrag till nya spelare (0-6 månader gamla)

7 Day 3,241, 03:58 Published in Sweden Sweden First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Utbildningsverket stöder nya spelare genom bidrag. Månatligen delas 750 SEK/pers. ut till spelare som är yngre än sex månader.

- Alla som är registrerade efter den 1 april 2016 behöver bara skriva en kommentar till den här artikeln

read more »

[Utbildningsverket] Bidrag till nya spelare (0-6 månader gamla)

9 Day 3,209, 05:05 Published in Sweden Sweden First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Utbildningsverket stöder nya spelare genom bidrag. Månatligen delas 750 SEK/pers. ut till spelare som är yngre än sex månader.

- Alla som är registrerade efter den 1 mars 2016 behöver bara skriva en kommentar till den här artikeln fö

read more »

[Utbildningsverket] Bidrag till nya spelare (0-6 månader gamla)

10 Day 3,178, 09:01 Published in Sweden Sweden First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Utbildningsverket stöder nya spelare genom bidrag. Månatligen delas 750 SEK/pers. ut till spelare som är yngre än sex månader.

- Alla som är registrerade efter den 1 februari 2016 behöver bara skriva en kommentar till den här

read more »

[Utbildningsverket] Luftvapnen kommer

15 Day 3,161, 07:51 Published in Sweden Sweden First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Nästa vecka (datum obestämt) träder de första implementeringarna av flygstriderna i kraft. Jag sammanfattar här kort det som nämnts i forumposten[/

read more »

[Utbildningsverket] Föroreningseffekter

7 Day 3,147, 08:26 Published in Sweden Sweden Financial business Financial business

Idag trädde föroreningseffekterna på produktionen i kraft. I denna artikel sammanställs hur den nuvarande föroreningen påverkar produktivitetsbonusarna i eSveriges regioner.

Som påminnelse:
"Pollution Factor is calculated based on the number of

read more »