Ambient on/off

3/3 - 3 тенка за 3 мисија

44 Day 2,471, 12:42 Published in Indonesia Indonesia Financial business Financial business

Дојде на ред и 3от дел од мисијата и последните 25 коментара. За таа цел давам по 3 тенка за првите 25 "коментатори"!

Ајде бујруум

read more »

2/3 поделба на тенкови!

48 Day 2,471, 04:07 Published in Indonesia Indonesia Financial business Financial business

Повторно делиме тенкчиња за коментар!

Навали народееее!

read more »

2 ДЕЛ ТЕНКОВИ ЗА КОМЕНТАР!

35 Day 2,471, 02:03 Published in Indonesia Indonesia Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

2 ДЕЛ - 1/3

За да ја поминам побрзо мисијата давам по 2 тенка за секој коментар!

Поздрави!!!

read more »

За секој коментар по 2 тенка !

63 Day 2,470, 23:50 Published in Indonesia Indonesia Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

За да ја поминам побрзо мисијата давам по 2 тенка за секој коментар!

Поздрави!!!

read more »

Поделба на храна и тенкови на сите членови на еВМРО!

105 Day 1,896, 03:37 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Да бидеме кратки и јасни, секој член на еВМРО 2 до 3 пати во неделата ќе добива по 5 q7 тенкови и 600 здравје!

Пријавувајте се во коментари, ќе направам јас список и ќе ја вршам поделбата!


Да живее еМакедонија!
Да живее еВМРО!

read more »