Ambient on/off

PRVO OBRAČANJE CP overk-a NACIJI

42 Day 1,452, 14:15 Published in Croatia Croatia Political debates and analysis Political debates and analysisAEread more »

Kandidatura za CP 05.11.2011 - overk

104 Day 1,440, 01:08 Published in Croatia Croatia Political debates and analysis Political debates and analysis


Dakle,

Neznam koliko me poznajete, ali pretpostavljam da je večina starijih erep igračica i igrača čula za njabinu - read more »

[MOD] Četvrto obračanje eHR MODa javnosti

74 Day 1,372, 04:18 Published in Croatia Croatia Battle orders Battle ordersČetvrto obračanje MOD-a

Poštovane eHrvatice i eHrvati kao i svi stranci koji smatraju eHrvatsku svojom edomovinom ili su tu na privremenom radu.
Kratak rezime zadnjih par dana u … read more »

[MOD] Treće (Izvanredno) obračanje eHR MOD-a javnosti

102 Day 1,364, 06:11 Published in Croatia Croatia Battle orders Battle orders

Vanredno obračanje MOD-a

1. vijest PREKID OTVORENOG SUKOBA MAĐARSKA-HRVATSKAeHrvatska i eMađarska vlada su potpisale ugovor o prekidanju NE i … read more »

[MOD] Drugo obračanje Hr MODa (eng edit)

90 Day 1,357, 08:48 Published in Croatia Croatia Battle orders Battle orders

08.08.2011 erep dan 1357

Drugo obračanje HR MOD-a

Predaja vlasti je obavljena, sa zakašnjenjem, ali ipak je bez problema.
Nakon pregleda stanja mogu sa zadovoljstvom reči da če sve što je država dužna biti vraćeno u najskorijem roku.

read more »