Ambient on/off

ایران و جهان در آینه آمار - توزیع کارخانه ها و پیشنهاد اقتصادی

28 Day 1,232, 11:53 Published in Iran Iran

با سلام
در شماره سوم گاهنامه ایران و جهان در آینه آمار وضعیت توزیع کارخانه ها به تفکیک صنعت را بررسی خواهیم کرد.
در ابتدا سه نمودار که مربوط به موضوع این شماره می باشد:

نمودار شماره یک:
[img]http://img848.imageshack.us/img848/2628/world.jpg[/[/img]

read more »

تغییر جدید پلاتو مربوط به مواد خام - ترجمه

22 Day 1,223, 05:53 Published in Iran Iran

شهروند گرامی

در روز 1224 از جهان جدید بین ساعت 0:00 تا 1:00 به زمان ایریپابلیک یک ساعت برای انجام تغییرات خواهد بود. در این زمان فرآیند تغییر واحد مواد اولیه انجام خواهد شد.
- تمام پیشنهادهای عرضه مربوط به مواد خام از بازار حذف خواهد شد، بنابر ا

read more »

ایران و جهان در آینه آمار - نیروی کار

28 Day 1,194, 09:16 Published in Iran Iran

با سلام

در این شماره به بررسی وضعیت توزیع مهارت کاری شهروندان در ایران و جهان خواهیم پرداخت ولی پیش از آغاز مایلم چند مطلب را خدمت هم میهنان عزیز بیان نمایم:

1- از اینکه در انتخابات اخیر مجلس مرا مورد لطف قرار داده و با رای خود مرا شایسته اعتما

read more »

ایران و جهان در آینه آمار - سلامتی

22 Day 1,191, 10:39 Published in Iran Iran

با سلام
در این شماره به بررسی وضعیت سلامتی در ایران و جهان می پردازیم.

توزیع سلامتی در کل جهان مطابق با نمودار زیر می باشد:


همانطور که مشاهده می نمایید:
- حدود 1.7% از ج

read more »

ایران و جهان در آینه آمار - 1

17 Day 1,191, 04:33 Published in Iran Iran

با سلام

من در حدود یک سال پیش در چنین روزهایی وارد این بازی شدم و مانند بسیاری از شما شاهد فراز و فرودهای بسیاری در ایران و جهان بوده ام.

در این مدت همواره به دنبال یافتن عوامل عدم توفیق جامعه ایران مجازی در برپایی یک کشور قدرتمند و تاثیرگذار ب

read more »