Ambient on/off

جنگ جنگ تا پیروزی

43 Day 3,314, 07:18 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


به نام خدای پیروزی

سلام

همه می دانیم کشور در شرایط حساسی قرار دارد و از آنجایی که جنگ های پیش رو بسیار حائز اهمیت هستند و با امید به پیروزی شروع شده اند, حاج حسین نیز تصمیم گرفت لباس جنگ برتن کند و اسلحه به دست به میدان
read more »

آواتارها قلب دارند - وزارت فرهنگ حاج حسین

77 Day 3,277, 00:16 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

به نام خدای لبخند

سلام به همه ی دوستان و هموطنان عزیزم
سلام به جغرافیای وطن


قبل از هر چیز ممنونم فرید جان . به خاطر این چیزها ! یعنی اینکه تو رییس جمهور شدی و من را گذاشتی توی وزارتخانه ی فرهنگ . نه اینکه من وزیر فره
read more »

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود ...

28 Day 3,100, 21:23 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentبه نام خدای نارنجی


سلام به همه

هعی می میرم و هعی زنده میشم
مردن تدریجی که میگن همینه :دی

همپا 6 ساله شد و ما را به سخت جانی خود این گمان نبود ...
دلم برای روزهای خوب تنگ میشه هر از گاهی و هنوزم اینجا دوستا
read more »

Happy Birthday Hiwa

168 Day 2,954, 00:37 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


به نام خدای نارنجی

سلام به همه
نوشتن این مقاله اینجا صرفا یک اسپم محسوب می شود اما وقتی چند سال باشد که همه ی زندگی ات را با آدمهای اینجا ، آدمهایی که از نزدیک ندیده ای اما می دانی یک وجود انسانی قابل گذشت پشت این اسم
read more »

همپا ، نام یک روستا هم بود ...

41 Day 2,891, 06:26 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentبه نام خدای حرفهای خوب

از پاییز بدم می آمد
همیشه ی خدا پاییز ها و زمستان ها بیخودی عصبی م می کردند .. با اینکه خودم هم پاییزی بودم ، با اینکه میلاد هم پاییزی ست .. با اینکه بابا و مامان پاییزی اند
با اینکه همه ی کسانی که دو
read more »