Ambient on/off

وزارت آموزش ایران مجازی ، فرازی از آداب مذاکره

38 Day 2,881, 16:19 Published in Iran Iran First steps in eRepublik First steps in eRepublikسلام خدمت شهروندان عزیز ایران مجازی


به عنوان وزارت آموزش و با توجه به زمینه کاری و تخصصی قبلی بر اون شدم تا مقاله آموزشی (هر چند همه استاد هستن و قصد جسارتی نیست) در
read more »

Like a Boss

34 Day 2,876, 09:17 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


read more »

Iran & Georgia Peace Agreement - مقاله پایان دوره وزارت امور خارجه

28 Day 2,847, 04:05 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis


***************************************************************
[
read more »

A Statement of Matters - IR[MoFA]

87 Day 2,842, 11:05 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis


***************************************************************
[
read more »

دوستی برگ گلی نیست که بر باد رود ، تشنه را آب محال است که از یاد رود

49 Day 2,836, 06:13 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
دوستي تنها برآيند نياز ما نيست؛ از خودگذشتگي، نخستين پايه دوستي است

ارد بزرگ-

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
[ … read more »