Writers Challenge Czech Republic / Spisovatelé Challenge Česká republika

Day 3,543, 22:27 Published in Czech Republic Czech Republic by B. Mester
Writers Challenge Czech Republic

Some weeks ago I organised a Writers Challenge between Alliances. I think it was succesful, so I try to make a same challenge for czech writers. The challenge will start in 3 546 00:00. If you would like to participate in challenge you must only fill this short form: https://goo.gl/forms/L5nxVts9KhZGAQO32

About the challenge

The challenge is for beginners and pros too. I have got 11,36k cc and 50 gold for prices. Every participants will get some price. Articles will pointed by the jury ( I'm waiting for their arnswers jet).
The articles must be in english or czech.

Rules

-the maximum points for one article is 40
-only the czech citizenships and other players, who are settled down in Czech Republic can participate in the challenge
-using external links isn't allowed
-for using incedent words you will get 10 points penalty
-If someona change his citizenship, he will disqualified

If you have any questions or you would like to support the challenge write me a PM

Spisovatelé Challenge Česká republika

Před několika týdny jsem uspořádal Writers Challenge between Alliances. Myslím, že to bylo úspěšné, a proto se snažím udělat pro ty spisovatele stejnou výzvu. Výzva začne v 3 546 00:00. Pokud se chcete zúčastnit výzvy, musíte vyplnit pouze tento krátký formulář: https://goo.gl/forms/L5nxVts9KhZGAQO32

O výzvě

Výzva je pro začátečníky i profesionály. Mám 11,36 tisíc korun a 50 cen za zlato. Každý účastník dostane nějakou cenu. Články budou poukazovány porotou (čekám na jejich jar).
Články musí být v angličtině nebo v češtině.

Pravidla

- maximální počet bodů pro jeden článek je 40
- na výzvu se mohou podílet pouze české občanství a další hráči, kteří jsou usazeni v České republice
-využití externích odkazů není povoleno
-při použití nepřímých slov získáš trest 10 bodů
-Pokud někdo změní své občanství, bude diskvalifikovánPokud máte nějaké dotazy nebo chcete podpořit výzvu, napište mi PM.