Ambient on/off

Join the new world

 

Word lid van de Geuzen partij! / Join GPN!

Day 2,006, 13:36 Published in Netherlands Norway by M. de Ruyter
English version belowBeste leden van GPN, eNederlanders en andere lezers,

Wij presenteren u hierbij een kort manifest van de Geuzen Partij Nederland, de nummer 1 partij van eNederland.

Geuzen Partij Nederland (GPN) is een politieke partij opgericht op dag 1285. De partij groeide en ontwikkelde zich in de loop der tijd tot een partij voor de nieuwe speler, de “gewone” speler, een partij die zich in veel opzichten tegen de gevestigde orde richtte. We focusten ons op educatie en hulp voor nieuwe spelers, wat leidde tot een nieuwe generatie met ambitieuze en meer bewuste eNederlandse spelers.

Vandaag de dag is GPN zelf de “gevestigde orde” geworden. Maar onze visie is nooit veranderd en ondanks de vele beschuldigingen die werden geuit door de oppositie, gaat het ons nog steeds niets om macht. Wij willen werken aan een gezonde gemeenschap, met oog voor de kleine man, bewust van de Nederlandse identiteit, een echte democratie met vrijheid van meningsuiting.Waarom lid worden van GPN? Wij hebben een groot aandeel geleverd in de vorige regeringen, niet omdat we de controle willen hebben maar omdat we zagen wat er gebeurde toen wij eens terugtraden. Daarom blijven wij gaan voor posities in zowel het congres als de regering. Wij hebben de ervaring en kennis om te overzien wat de beste opties zijn voor ons land. We proberen altijd de beste beslissingen te nemen in elke context. Dit spel is dynamisch, verandert elke dag en wij moeten ons dus aanpassen met het spel.

Leren en lesgeven zijn altijd belangrijke punten geweest van GPN. Als een partij moedigen wij jonge spelers van onze maatschappij aan om de mogelijkheden te pakken in het besturen van ons land. We hebben nieuwe mensen nodig, in ons bestuur en in ons land algemeen. Voor een gezonde toekomst van eNederland hebben we nieuwe Nederlandse mannen nodig en zeker ook vrouwen. Een van onze belangrijkste doelstellingen is daarom het creëren van een babyboom in eNederlandIdeologieën brengen ons nergens in dit spel, dit is niet het echte leven, dit is een spel, laten we de beste weg vinden om het te spelen, kies voor een partij die de kennis heeftJoin GPN now:

Geuzen Partij Nederland

Kom naar ons IRC KANAAL:

#Geuzen

REGISTREER JE OP ONS FORUM:

Hier is het forum, zodra je daar bent kun je je ook inschrijven voor de GPN privé fora.

http://www.enetherlands.nl/index.php

Tot de volgende keer,

van Spijck, Zeeuwsmeisje, 071Leiden.
Dear members of GPN, citizens of eNederland, and other readers,

Here’s a small manifesto to present to you the Geuzen Partij Nederland, the first party in the eNetherlands.

Geuzen Partij Nederland (GPN) is a political party founded on day 1285. It grew and developed over time into a party that looked after the newer player, the ‘common’ player and in many ways was anti-establishment. We focused on education and support for newer players, which resulted in a new generation of eager and more aware eDutch citizens.

Today, GPN has become ‘the establishment’. But our ideology has never changed and despite the many accusations we had to take from the opposition, we still do not care for power. We care for a healthy community, with eye for the little guy, aware of the Dutch Identity, a true democracy with freedom of speech.Why become a member of GPN? We delivered a great part of the people in past governments, not because we want to be in control, but because we saw what happened when we stepped down. So we will keep running for positions in both Congress and the government, We have the experience and knowledge to oversee the best options for our country. We will always try to make the best decision given the context. This game is dynamic, changing every day and we need to adapt and learn while doing.

Learning and educating have always been GPN’s focus. As a party, we encourage young members of our community to take more opportunities and get involved in running this country. We need new people, both in the administration and in our country. For a healthy future the eNetherlands needs new Dutchmen and women for a fact. One of our main goals will be to make a babyboom in eNetherlands!Ideologies lead us nowhere in this game, this is not real life, this is game, let's find best way to play it, vote for party who has knowledge!Join GPN now:

Geuzen Partij Nederland

JOIN OUR IRC CHANNEL:

#Geuzen

REGISTER ON OUR FORUM:

Here is the forum, once there you can also request to sign up for the GPN private forums.


 

Comments

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 2,006, 13:39

Join GPN now!

Alex the best123
Alex the best123 Day 2,006, 13:46

Word lid van de Geuzen!

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 2,006, 16:15

Yes!

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 2,006, 17:38

welcome to all newbies!

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 2,006, 17:42

GPN, the party who stands for the little guys! Voted!

P.S. there's no link to the forum 😛

ElGorro
ElGorro Day 2,007, 00:58

"Maar onze visie is nooit veranderd en ondanks de vele beschuldigingen die werden geuit door de oppositie" Jullie zijn toch de oppositie?

071leiden
071leiden Day 2,007, 08:37

In congress nog steeds de grootste toch? 😉

ElGorro
ElGorro Day 2,007, 09:46

Klopt. Definitie oppositie: "De oppositie wordt in de politiek gevormd door alle politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant." De regering is de uitvoerende macht. ;- ) Ach het maakt mij niet uit hoor.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.