We won't forgive for Ukraine [LT, ENG, UA language]

2 days ago Published in Lithuania Lithuania by Greenday_1989

2022 vasario 24 diena. Tai gedulo diena Ukrainoje. Tai baisi diena visame demokratiniam pasaulyje. Tai diena visiems įsimins ilgam, kurios niekas negalės užmiržti. Kaip teroristinė valstybė rusija (Lietuvoje 2022-05-10 seimas nubalsavo kad rusija yra teroristinė valstybė ir kad rusija Ukrainoje vykdo genocidą) brutaliai užpuolė Ukrainą pažeisdama visus susitarimus, visus memorandumus. Nors tai darė ir anksčiau. Pavyzdžiui 2008-08-07 užpuldama Gruziją ir užgrobdama Pietų Osetiją ir Abchaziją. 2014-03-02 rusija į Krymą įvedė žaliuosius žmogeliukus. 2022-03-16 dieną atplėšė Krymą nuo Ukrainos. Po Krymo okupacijos karas prasidėjo Donbasse ir truko 8 metus, kol teroristinė šalis užpuolė Ukrainą 2022-02-24.

Nacistas putinas galvojo kad Ukrainą nugalės per 3 dienas. Karas tęsiasi iki šiol. T.y jau virš 5 mėnesių. Teroristinė šalis pralaimi visais frontais. O jų nuostoliai milžiniški. 2022-08-05 dienos duomenimis:

41650 kareivių aukų
223 naikintuvų
191 sraigstasparniai
1792 tankų
4032 šarvuotų karinių mašinų
950 artilerijos
123 oro gynybos sistemų
260 daugkartinio raketų paleidimo įrenginių
2964 automobilių įranga ir kuro cisternų
15 laivų ir katerių
742 dronų

Aš tikiu Ukraina. Jų karių drąsa, narsa ir pasiryžimu laimėti karą. Atsikovoti visas savo teritorijas. Krymą taipogi.

Taigi palaikykime Ukrainą kartu.
Taigi noriu su jumis pasidalinti 20k Q7 tankų. Už komentarą duosiu po 100 tankų. Kad užskaityčiau komentarą 3 kalbomis (lietuvių, anglų arba ukrainiečių) priimu tik vienintelį atsakymą. Skaityti žemiau. Galite daryti copy paste ir tik savo slapyvardį įrašyti. Visi kiti komentarai bus neužskaityti ir tankai nebus persiųsti.

Aš (mano slapyvardis)
Palaikau Ukrainą
rusija yra teroristinė šalis
putinas yra x****
Krymas yra Ukrainos
Slava Ukraini!!!

Taigi spaudžiam vote, ir pasidalinam straipsniu
February 24, 2022. It's a day of mourning in Ukraine. A terrible day for the whole democratic world. It will be a day for everyone, which cannot be forgotten. As a terrorist state, russia (in Lithuania on 10 May 2022, the Seimas voted that Russia was a terrorist state and that russia in Ukraine was carrying out genocide) brutally attacked Ukraine and violated all agreements and all memorandums. Although russia did it before. For example, on 07-08-2008, it attacked Georgia and seized South Ossetia and Abkhazia. 2014-03-02 russia introduced green people (that’s how they call their unmarked soldiers) to Crimea. On 16.03.2022, Crimea was annexed from Ukraine and taken by russia. After the occupation of Crimea, the war began in Donbass and lasted 8 years, until the terrorist country attacked Ukraine on 2022-02-24.

Nazi putin thought, that Ukraine would not stand a chance and he would easily take it in 3 days. The war still continues to this day - for over 5 months. The terrorist country is losing in all fronts. And their losses are insanely huge. 2022-08-05 data:

41650 victims
223 fighter
191 helicopters
1792 tanks
4032 armored military vehicles
950 artillery
123 Air Defense Systems
260 Multiple Rocket lounchers
2964 automative equipment and tankers
15 ships and boats
742 drones

I believe in Ukraine. The courage, bravery and determination of their soldiers to win the war. To defend all of its territories. Crimea also. So let's keep Ukraine together.

I would like to share 20K Q7 tanks with you. I will give you 100 tanks for a comment. In order to set out a comment in 3 languages (Lithuanian, English or Ukrainians), I only accept the only this answer. Read below. You can do Copy Paste and only add your nickname. All other comments will not be confirmed and the tanks will not be forwarded.


I (my acc name)
I support Ukraine
russia is a terrorist country
Putin is x****
Crimea is Ukraine
Slava Ukraini !!!


So push the vote button and share the article.24 лютого 2022р. Це день жалоби в Україні. Це жахливий день для всього демократичного світу. Це день, який кожен буде довго пам’ятати, який ніхто не зможе забути. Як терористична держава росія (у Литві 10 травня 2022 року Сейм проголосував, що росія є терористичною державою і що росія в Україні проводить геноцид) жорстоко напала на україну з порушенням усіх домовленостей та всіх меморандумів. Хоча вона це зробила не вперше. Наприклад, 07-08-2008, атакуючи Грузію та захопвши Південу Осетію та Абхазію. 2014-03-02 росія ввела зелених чоловічків до Криму. 16.03.2022 вона анекувала Крим в України. Після окупації Криму розпочалася війна на Донбасі і тривала 8 років. Після цього ця терористична країна напала на Україну 2022-02-24.

Нацист путін думав, що переможе Україну за 3 дні. Війна триває донині. Тобто більше 5 місяців. Терористична країна програє на всіх фронтах. І їх втрати величезні. 2022-08-05 Дата:

41650 в особовому складі
223 літаків
191 гелікоптерів
1792 танків
4032 ББМ
950 артилерійських систем
123 засоби ППО
260 РЗСВ
2964 автомобільної техніки і цистерн з ПММ
15 кораблі та катери
742 оперативно-тактичні БПЛА

Я вірю в Україну. Кураж, хоробрість та рішучість їх солдатів виграти цю війну. Щоб звільнити всі свої території. Крим теж. Давайте збережемо Україну разом.

Я хочу поділитись з вами 20K Q7 танків. Я видам вам 100 танків за коментар. Залишайте коментарі тільки трьома мовами (литовською, англійською чи українською), я прийму лише в такому вигляді. Читайте нижче. Ви можете скопіювати вставку і записати лише нікнейм. Усі інші коментарі не будуть підтверджені, а танки не переслані.


Я (моє ім'я аккаунта)
Я підтримую Україну
Росія - терористична країна
путін - x****
Криму є Україна
Слава Україні !!!


Тому натисніть кнопку vote та поділіться статтею.