Valentine's Day & eRepublik

Day 3,739, 16:53 Published in Romania Romania by PRINTSY
(English translation below)
Acum un an, o lună și o săptămână – 7 Ianuarie. Atunci a început e-viața mea. La fel ca și în viața reală, am avut parte de lucruri nedrepte sau ilogice. La fel ca și în viața reală, de multe ori, presa a avut imaginea unui tabloid ieftin, dar, cu toate astea, au existat și articole care mi-au mers la suflet, m-au învățat ceva sau mi-au adus un zâmbet pe buze. La fel ca și în viața reală, a trebuit să lupt pentru fiecare lucru pe care l-am obținut, de cele mai multe ori de pe o poziție mult inferioară adversarilor mei. La fel ca și în viața reală, există oameni pe care preferi să-i ignori sau să-i ocolești, dar și oameni pe care îi vrei prieteni. Si, la fel ca în viața reală, aceștia sunt oamenii care nu au nevoie de Valentine’s Day ca să facă un gest frumos pentru cineva. eRepublik nu ar avea nici un sens pentru mine fără acele persoane care mi-au arătat și mie, și altora, ce înseamnă sa faci simple lucruri care aduc bucurie cuiva, fie ele donații de mâncare, arme, cc sau aur, oferirea de sfaturi sau câte un endorse la vreun articol.
Dincolo de orice ar putea fi negativ in eRepublik, cel mai important lucru rămâne pentru mine interacțiunea cu ceilalți. ClopoCrew is LOVE! Se știe! 🙂
(și mai sunt mulți alții care aleg sa ajute...)
Să fiți fericiți de Sf. Valentin, indiferent de ce parte a baricadei luptați!
One year, one month and one week ago – January, the 7th. It was then my e-life began. Just as in real life, I’ve had my fair share of unjust or illogical things. Just as in real life, the press often had the image of a cheap tabloid, but there were, however, articles that touched me, taught me something, or put a smile on the face. Just like in real life, I had to fight for every thing I won, often from a position far inferior to my opponents. Just as in real life, there are people you prefer to ignore or stay away from, but also people you want to be friends with. And, just like in real life, these are the same persons who don’t need Valentine's Day to make a nice gesture for someone. eRepublik would be meaningless to me without all those who have shown me and others what it means to do simple things that bring joy to someone, may those acts of kindness be donations of food, weapons, cc or gold, giving advice or endorsing an article.

Beyond all the negative things that might exist in eRepublik, the most important part for me remains the interaction with others. ClopoCrew is LOVE! It is known! 🙂
(and there are so many others who choose to help...)

Happy Valentine’s Day, eRepublikans, on whatever side of the battlefield you fight!