Ambient on/off

Join the new world

 

Tautos balsas LK vado rinkimuose

Day 1,879, 07:47 Published in Lithuania Lithuania by TheUnit MoGoM

Sveiki,
Turbūt visiems ne naujiena, kad visai neseniai įvyko LK vado rinkimai, kuriuos švelniai tariant būtų galima pavadinti nepaaiškinamais. Mano požiūriu (taipogi ir daugumos nuomone), šie rinkimai buvo "TOTALI" parodija, prilygusi iš anksto surežisuotui vaidinimui. Todėl nusprendžiau pažiūrėti, kokia bus tautos nuomonė ir būtent jums suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę ir išrinkti jiems atrodantį verčiausią kandidatą.
Į šiuos rinkimus kandidatavo Arius nesakysiu, MoGoM, Money_Boy.
Čia galite matyti kiekvieno iš jų prisistatymą:

1. Arius Nesakysiu ir jo viešas prisistatymas http://www.erepublik.com/en/article/lk-reforma-kandidato-vadus-vie-scaron-as-lai-scaron-kas--2188289/1/20

LK vadovybės pateikti klausimai jam:

1. Kuom nauja LK sistema skirsis nuo dabartines?

LK sistemos pertvarkymui bus sukurta komisija iš skirtingų MU, kuri teiks pasiūlymus LK vadui ir vadovybei.

2. Jusu siulomos reformos pliusai.

Taip kiekvienas MU galės pateikti savo pasiūlymus, o ne vienas ar keli MU, kaip yra dabar.

3. Kokios gresmes ir kaip jos bus sprendizamos.

Pagrindinė grėsmė susiskaldymas, nesusikalbėjimas ir priešiškumas vienas kito atžvilgiu.

4. Kaip zada sistema veikti jo kai visi buriai sueis i lk?

Tam nėra būtinybės, kad ir pvz.: LK vadai gali ateiti į MU būrių chatus ir ten pravedinės misijas už eLietuvą ir jos sąjungininkes. Kiek ir kaip būtų duodami tankai nuspręs LK vadovybė ir LK vadas peržiūrėjęs LK sistemos reorganizavimo komisijos priimtus pasiūlymus.

5.Tu siūlai sudaryti komisija, taigi pats realiai nieko nesiūlai? Ar negičijamai sutiksi su komisijos verdiktu ? Kas ir kokiais kriterijais remiantis bus pakviestas į šią komisiją ?

Taip, aš noriu, kad visi turėtu galimybę prisidėti prie LK reformos, o ne vien "pateptieji". Komisijos pareigos generuoti idėjas, o jas tvirtins arba atmes LK taryba. Į komisiją būtų kviečiami visų MU atstovai.

6. Ar Tavo vienintelis siūlomas pokytis yra komisija ?

Ne, skaityti LK vizija A2 celeje linkas.

7. Jei ji tik generuoja idėjas, tai ar negalima to daryti visiems, o ne tik "pateptąjai" komisijai?

"Komisijoje būsų VISŲ MU atstovai, jų reikalas, kiek pasikvies pagalbininkų
- gali ir visą eRep kariuomenę, svarbu, kad pasiūlymai būtų logiški ir pagrįsti"

8. Ar komisijos verdiktas yra galutinis ir negičijamas ? Jei ne, kas jį gali ginčyti ?

"Komisija teikia pasiūlymus, o ne galutinius sprendimus

9. Kaip žadama atsižvelgti į skirtingų divizijų žaidėjų poreikius?

-

10. Ar ketini inicijuoti LKT statuto keitimą? Kokie, tavo nuomone, svarbiausi pokyčiai yra reikalingi?

Taip, žadu inicijuoti. Nebūsiu diktatorius ir neprimetinėsiu kažkam savo nuomonės - bendromis jėgomis su visais vadovybėje, o ne su viena ar keliomis MU, žadu spręsti esminius klausimus

11. Ar pasidomejote kiek tanku lietuva galetu nupirkti per diena? Jei ne tai kodel, Jei taip tai kaip manote ar ju uzteks jusu lk modeliui?

Taip domėjausi. Žiūrint kokias reformas pasiūlys komisija ir priims vadovybė, nuo to daug gali keistis. Todėl būtina užtikrinti optimaliausią sprendimą.

12. Sakote siusit vadus i MU, pravedineti misijas, kaip spresite vadu trukuma? Nes kaip zinia opiausia problema yra su aktyviais vadais

Žiūrėti LK vizijos 2-ąjį punktą
2. MoGoM ir jo viešas prisistatymas
http://www.erepublik.com/en/article/kandidatas-lk-vadus-mogom-2188512/1/20


* LK vadovybės pateikti klausimai:

1. Kuom nauja LK sistema skirsis nuo dabartines?

Pirmiausiai, naujoji sistema bus nukreipta į naujokus. Seniesiems žaidėjams pliusas bus tas, kad nurodymais nesidubliuos bei nereikės rinktis, pagal MU ar LK nurodymus kariauti, šiems besiskiriant. Pabrėžtina ir tai, kad tikėtina, jog ir MU ir Valstybė sutaupys tankų, nes bus išvengta davinių dubliavimosi.Taip pat Valstybe vietoj to, kad isleistų tankus, gales jų užsidirbti, kas, manau, šiuo metu yra svarbiausia.


2. Jusu siulomos reformos pliusai.

Didesnis finansavimas naujokams siekiant skatinti juos pasilikti žaidime.
Išspręstos finansinės problemos, kurios iškils įtraukus į LK veiklą visus būrius, nes vienos misijos metu, preliminariai, jeigu samdyti visą LK, kokia mes ją įsivaizduojame, bus reikalinga ~ 2000 tankų, kas šiuo metu, esant esamai ekonominėi būklei yra neįmanoma.

3. Kokios gresmes ir kaip jos bus sprendizamos.

Finansavimo metu žalos kontrolės trūkumas. Problemą išspręs atsižymėjimo sistema. Daug kas įvardija privačių būrių interesus. LK susideda iš visos Lietuvos kariuomenės rūšių, taigi visų įtaka nori nenori turi būti vienodą, nes jie dirba ta tikrąjį darbą, tai yra daro žalą. Tiek LK būrio, tiek LEO, tiek LS ar TU įtaka būtų vienoda. Pagrindinė grėsmė, tai yra senos vadovybės nenoras keistis ir reformuotis, nors ir patys tai supranta, bei skaidrumo trūkumas. Pirmos problemos išsprendimas, tai statuto pakeitimas, ir valdybos pakeitimas įtraukiant ten naujų žmonių. Antra problema sprendžiama bus per informacines priemones, taip pat spręsis ir pati, kadangi į sistemą bus įtraukti visi kariuomenės padaliniai.

4. Kaip zada sistema veikti jo kai visi buriai sueis i lk?

Sistema bus sekanti, visi buriai priklausys LK, taip pat bus paliktas virtualus LK burys 1-2 div. Mažieji būriai, tai yra LKA, LSA, COBRA ir virtualios dabartines kariuomenes 1-2 div. būriai gaus kiekvieną savaitę davinį q6-7 tankais, kad išlaikyti naujus žaidejus, suteikti jiems įdomumo bei paramos keltis TG ir pan. Bus paskirti žmones, kurie ieškos samdymų visam LK. Karo atveju arba tiesiogines grėsmės atveju, bus kariaujama iš valstybės lėšų, kiek tai bus įmanoma, taip pat labai ypatingais atvejais, kai sąjungininkams reiks pagalbos. Ne karo metu misijos bus tik samdymo metu kuomet bus misijų. Taip pat papildomas TR.

5. Kaip žadama atsižvelgti į skirtingų divizijų žaidėjų poreikius?

Žiūrėti aukščiau

6. Kokiu būdu bus užtikrinamas valdžios stabilumas ?

O kam jį užtikrinti, va turėjom stabilią valdžią kuri nesikeitė jau turbūt nuo lk įkūrimo, ir ka is to gavom, nieko. Seimai perrenkami ne šiaip sau, ne iš neturėjimo ką veikti, o valdžios kaitą reikalinga tam, kad atneštų nauji žmonės naujų idėjų, dalintųsi seni žmonės su naujais savo patirtimi, kad būtų kas juos pavaduos jiems pasitraukus.
Keisti į :
Valdžios stabilumas dalinai bus užtikrinamas atnaujintu statutu ir tuo, kad valdžioje bus visų pagrindinių MU vadai. Žaidimas yra kintantis, todėl amžino stabilumo ir nekintamumo reikalauti manau neverta ir nelogiška. Va turėjom stabilią valdžią kuri nesikeitė jau turbūt nuo LK įkūrimo, ir ką iš to gavom.... Seimai perrenkami ne šiaip sau, ne iš neturėjimo ką veikti, o valdžios kaitą irgi reikalinga tam, kad atneštų nauji žmonės naujų idėjų, dalintųsi seni žmonės su naujais savo patirtimi, kad būtų kas juos pavaduos jiems pasitraukus ir pan.

7. Ar ketini inicijuoti LKT statuto keitimą? Kokie, tavo nuomone, svarbiausi pokyčiai yra reikalingi?

Pirmiausiai LK praktinė karinė reforma, o vaikų žaidimų aikštelėje apsišluoti visada spėsime. Nors minčių daug, nes spragų nemažai ir praktinė reforma padės dar aiškiau identifikuoti reikalingus keitimus.

8. Kaip bus apgintas visuomenės interesas pertvarkant LK sistemą?


Skaidrumas, atsižvelgimas į MU narių (kurių dauguma visuomenė ir sudaro) mintis, uždedami saugikliai prieš piktnaudžiavimus tarnyba, vagystes ir melagystes. Visuomene juk pati ir yra ta pati LK, tai jos interesų prieš ją pačią perdaug ginti ir nereikia.

9. Kokie daviniai šiuo metu duodami eRepublik 1-2 div ir kaip jie pasikeistų po reformos?

Misijų metu, tai yra karo atveju, arba kai labai reikalinga pagalba sąjungininkams, visi LK kariai gaus davinius lygiaverčiai, nepriklausomai nuo divizijos. Ne karo metu virtualios LK 1-2, LSA, COBRA, LKA gaus i savaite po du kartus tarkim kažkiek q6-7 tankų. Nenoriu prisiristi prie skaičių, nes patys žinome, kad viskas priklauso nuo biudžeto.
10. Kokiu būdu bus užtikrinamas misijose dalyvaujančių tankų panaudojimo įvertinimas? Kuo tai skirsis nuo dabar LK 1-2 div diegiamos naujovės? Kokie pliusai ir minusai?
Nežinau kokia naujove diegiama, o įvertinimą priklauso daryti tos LK 1-2 vadui. Jis turi kontroliuoti jų veiklą, kaip ir kitos akademijos turi kontroliuoti savo karių veiklą.

11. Kokių saugiklių bus imtasi, norint užtikrinti, kad privatūs MU nepradėtų diktuoti savo salygų valstybės prezidentui?

Nesuprantu kodėl jie turi tai daryti? Dabar gali taip pat diktuoti kaip ir galės vėliau. CP reikalas reaguoti į pastabas arba ne. CP yra pagrindinis pajėgų vadas, taip yra visur, tik pas mus visa šita sistema iškreipta, ir už CP aukštesnį kai kurių žmonių dėka ir nuomone dabar yra LK vadas.

12. Kaip žadi užtikrinti ex LK vadų integravimą į privačias MU ir užtikrinti lygias teises jose?

Tai jie kaip ir patys turėtų pasirūpinti savo vaidmeniu ir niekas negalėtų jiems nurodyti kaip ir ką daryti, nes jie patys renkasi sau privatų MU, patys renkasi, kiek skirti dėmesio savo MU. Manau kiekvienas būrys džiaugtųsi gavęs patyrusių karių ir vadų, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimi.
O jei jiems ten nepatiks kažkas, tai jie visada gali atgaivinti arba sukurti naują MU. Yra juk LEO, LK būriai, kur gali nueiti, tapti regimento kapitonu ir susikurti savo mažąją kariuomenę. Čia ne vaikų darželis ir kiekvienas žaidžia už save.

13. Kaip užtikrinsi, kad nepasikartotų sena istorija tarp MU ir LK, kai privatininkai nusprendė, kad jiems permažai mokama iš LK surenkamo biudžeto?


Na niekas nieko ir nežada mokėti, šiaip jeigu domėtumėtes sistema nors kiek privačių būrių, suprastumėte kad tie laikai praeiti. Dabar būriai patenkinti ir gaudami 50% finansavimą FF, kita vertus LK vadovybėje bus ir patys MU atstovai, todėl manau bus rastas priimtiniausias finansavimo schema.

14. Ar pasidomejote kiek tanku lietuva galetu nupirkti per diena? Jei ne tai kodel, Jei taip tai kaip manote ar ju uzteks jusu lk modeliui?

Taip domėjausi, skaičiai varantys į neviltį. Mano sistema kažkiek išspręs tą problemą, leisdama LK samdyti. Taip išeis gal net padidinti TR, kad karo metu galėtume daugiau tankų duoti Lietuvos piliečiams kovai su priešu.

15. Ar gali eiti LK vado pareigas, jei esi praradęs visuomenės pasitikėjimą? Istorija su paskyra.

Tai kad aš niekada ir nebuvau praradęs visuomenės pasitikėjimo. Su mano pavogtu acc, niekas nesivėlė niekur, tik vogė gold iš manęs... O kad jis nebegalės prisijungti, tai esu 100% tikras, nes niekas nežino kas mane pakvietė į game, ant kokio emeil sukurtas ir koki name ir surname vedžiau.
3. Money_boy dėja jo pristatymas nebėra prieinamas.


Taigi, atsižvelgiant į taip keistai susiklosčiusius rinkimus, nusprendžiau jums suteikti progą viską įvertinti patiems. Su kandidatais galite susipažinti mano pateiktose nuorodose, o balsavimas, kuriame noriu sužinoti jūsų nuomonę, truks dvi dienas, tol, kol bus šitas straipsnis.

BALSAVIMO TAISYKLĖS:
1. Reikia būtinai įrašyti savo nick, kad galėčiau įsitikinti, jog nėra sukčiaujama)
2. Reikia įrašyti savo profilio link, kad galėčiau patikrinti ar tikrai tas žmogus balsavo, nes priešingu atveju jo balso neužskaitysiu
3. Atiduoti balsą vienam iš kandidatų
4. Parašyti priežastį, kodėl už jį buvo balsuota

Taigi atiduokite savo balsą!!!!

Balsavimo nuoroda

Balsavimo rezultatai bus paviešinti, kai baigsis balsavimas, kokie jie bebūtų, nes TAUTA PRIVALO IŠREIKŠTI SAVO NUOMONĘ!!!!

Pagarbiai
Kandidatas į LK vado postą
MoGoM

 

Comments

MajoNingyo
MajoNingyo Day 1,879, 08:01

o7
Jei žmogus nežinotų teisybės ir tuo labaiu nebūtų tikras tuo, ką daro, tokio teksto nebūtų parašes.
Sėkmės 😉.
PS. Nenuleisk rankų 🙂

Udra
Udra Day 1,879, 08:11

LK Vadas jau išrinktas, tad šitie rinkimai tik dar labiau beverčiai nei anie ir tik bereikalingas aistrų kurstymas. Pralošei - susitaikyk 🙂
O vardan visiško skaidrumo būtų geriau balsuoti čia, komentaruose, nes kaip žinia, kai balsuojama privačiai ir asmeniškai jokių garantijų nėra.
Aš balsavau ir balsuoju už MoGoM, nes jis pateikė plačia ir aiškią viziją ką kaip ir kur darys. Arius, dėja sugebėjo pateikti tik miglotą vaizdą ir pažadą suburti komisija, kuri gal ką nuspręs, o gal ne, o gal ir jam nepatiks ką ji nuspręs ir šiaip pats nelabai žino ko ten eina.

LS HQ
LS HQ Day 1,879, 08:14

"LK vadai gali ateiti į MU būrių chatus ir ten pravedinės misijas už eLietuvą"

Cia topinis-atsiusk tu man koki magnusa ir as taip ji toli pasiuiu, kad nuskris i P amerikos miesteli toki:)

"Tu siūlai sudaryti komisija, taigi pats realiai nieko nesiūlai?"
"Taip, aš noriu, kad visi turėtu galimybę prisidėti prie LK reformos, o ne vien "pateptieji". Komisijos pareigos generuoti idėjas, o jas tvirtins arba atmes LK taryba."

Cia tu tyciojiesi ar is vis mus durnais laikai? Mes dirbam, mastom, kuriam, o ten jus valdot. nu "nihuje sebe"😁 Tai velniam jus su ta Taryba reikalingi. Ta mes galim su Tu susede vadais padaryt ir be jusu visu LK chebrikes pagalbos:). Kam mums tarpininkai dar reikalingi.. skypus vieni kitu turim:))


PASTAB. Tas idejas jau puse metu generavom ir visas ale vienos ta taryba atmete taip kad da pasol jus...

gliookas II
gliookas II Day 1,879, 08:20

Atsiprasau, bet jokiu magnusu ir kitu vadu as i COBROS vidu kurstyti ir pravedineti neileisiu, nes COBRA yra privatus burys, kovojantis uz Lietuva ir sajungininkus. Cia nebus net diskusijos jokios.

...

Is esmes mane tenkina MoGoM busimoji reforma. Kaip jau jam minejau - naujokams nereikia jokiu q6 ir net neimciau. Visa kita daugiau negu gerai, ir tikiu, susedus su LS, TU ir kt buriais dar galime geriau padaryti!

pantera7
pantera7 Day 1,879, 08:21

Nuoroda man lygtais neveikė, todėl viešai čia balsuoju kad aš esu už Mogomą! dėl jo išdėstytų aiškesnių permainų(:

axemas
axemas Day 1,879, 08:51

Man tai patiko jo "kad galėčiau patikrinti ar tikrai tas žmogus balsavo" apsaugos priemones.

BlMBA
BlMBA Day 1,879, 08:55

mano galva reikia pirmoje eilėje peržiūrėti 50% LK Tarybos sudarymo principą. Tai yra turi būti pakeista samprata apie LK vadovybės sudarymo principą. Visa LK Taryba turi būti sudaryta pagal užimamas pareigas. Joje turi būti ir privačių MU atstovai lygiom teisėm su kitais.

Magnus Dux pateikė šiuos duomenis: "50% iš ex-CP ir kviestinių svečių (KAM, URM, LTB): Udra, Pokstasq, Lurk, M'anvydas, Migasss, Pararam, ZygaLTU ir 50% - iš LK vadovybės: Marzzz, Geranoris, Funnyte, Magnus Dux, Raima, Vorloniukas."

BlMBA
BlMBA Day 1,879, 09:03

Kitaip sakant ankčęiau siūliau, kad ne LK Taryba turi būti, o CP Taryba į kurią turi įeiti:
buvę CP - 3 paskutiniai, KAM, URM, LTB, LK ir MU vadai. O LK taryba ir vadovybę paleisti iš vis ir atimti bet kokius įgaliojimus sprendimų atžvilgiu kas susiję su LK valdymu.
LK vadas turi tapti toks pats darbuotojas kaip ir ministras bei pavaldus CP.

iPSiArt
iPSiArt Day 1,879, 09:17

Tautos balsas rinkimuose? Na ir kelių žmonių nuomonę laikysime "tautos balsu" - 10, 20, 50? Iš maždaug 1900? Na, suagituosi savo būrį sulėkt čia ir tave palaikyti, tą patį dar padarys sąjungininkai, so? Čia jau bus tautos balsas?

Pilnai pritariu Udrai - reikia mokėti ne tik dalyvauti rinkimuose, reikia dar juos mokėti ir garbingai pralaimėti. Kas būna daug sunkiau, nei dalyvauti. Tada prasideda taktika - "nelaimėjome aikštelėje, atsigriebsim rūbinėje". Prasideda alternatyvūs rinkimai, prisiknisinėjimai kasdien prie bet ko ir etc. Kaip sakant proto knisimas visiems, siekiant parodyti kad tipo tu vis tiek geresnis.

Nėra geros nei viena iš programų, nes galima lyginti nebent pagal teksto kiekį, bet nelabai - pagal aiškumą. Nes abu kandidatai pažadėjo "rojų žemėje" - ir naujokams aprūpinimas ginklais, ir dalyvavimas misijose, tik neaišku kaip jūs abu ruošiatės tą padaryti, jei Lietuvos valstybės pajamos per dieną - nepilni 5000 Lt, kas yra 150 k. Lt per mėnesį ir nuolat mažėja, nes mažėja WRW kainos, mažėja ginklų kainos, tuo pačiu - ir algos. Priminsiu valstybės išlaidas - 1 MPP mums kainuoja 10 k. Lt. Per artimiausią mėnesį (28 dienas) mums baigsis 13 MPP, kuriuos jei pratęsime (o manau visi ten verti pratęsimo) tai mums kainuos 130 k LT. Tai reiškia, kad iš visų valstybės pajamų, jei likusias nuo MPP permestume į TR , mums liktų viso labo 20 k. Lt VISAM MĖNESIUI - siūlau įdėmiai perskaityti šį sakinį 3 kartus. 20 kLT = 2000 tankų - čia visoms LK misijoms ir karui - pabrėžiu - MĖNESIUI.

So what, tai ja geriau ne rojų LK aprūpinimo prasme žadėkit, kurio nesukursit nes nėra rimtos koncepcijos nei pas vieną tuo klausimu, o valstybės pajamos priklauso nuo Plato ekonominio modulio pokyčių, o geriau koncentruokitės į LK struktūrą, organizavimą, komunikavimą su MU ir etc. dalykus kurie yra realūs ir visiškai priklausomi nuo LK vado/vadovybės.

THE SPIRIT III
THE SPIRIT III Day 1,879, 09:43

iPSiArt +100

gliookas II
gliookas II Day 1,879, 09:44

Visiskai pritariu ir Bimbagalviui, LK Tarybos klausimo pasiulymai isties tinkami.

Ispi, tu kazkaip vis kitaip ta tautos balsa supranti. Ten kur patinka tau, tai ir 5 zmones tinka kaip tautos balsas, o va kur tavo draugelius skriaudzia jau ir 100 nebetinka : D

O del skaiciuku, tebunie jie tokie gasdinantys, BET, kodel tik dabar apie tai buvo pagalvota. Kai kariavome visiskai beprsmiskus karus, problemos del finansu nebuvo. KAS MUMS PALIKO TOKIA SUDINA PADETI SU PINIGAIS? Atsakymas akyvaizdus. Po to ponui NykLTU pakanka sazines pasakoti, kaip kitam, busima CP nereiketu islaidauti (aiskus, nes jo asmeninius, anot jo, valstybinius pinigus kariauti ketina: D )

iPSiArt
iPSiArt Day 1,879, 10:13

gliookai, padaryk paslaugą - neberašinėk girtas, nes:

1. Ariaus aš net nepažįstu, todėl nesuprantu apie kokius draugelius kalba eina.

2. Kur aš sakiau, kad 5 žmonės - tautos balsas? Linką please, ar logą ar screen - pasivarginsiu palaukti.

3. Visų valstybių pajamos per pastaruosius kelis mėnesius smarkiai smuko dėl mano įvardintos priežasties, nes kaip sakau - Plato ekonominis modelis tą veikia iš esmės, valstybių galimybės tą veikti yra ribotos. Galima didinti minimalią algą, kaip tą padarė lenkai, galima didinti pajamų mokestį, galima didint PVM'us bet iš esmės tai nelabai ką pakeis.

4. Nelabai suprantu prie ko čia ZygaLTU, jei valstybės pajamas per mokesčių įstatymus reguliuoja Seimas (čia primenu jumi gerbiamas 5 x CP , 11 x Seimo nary ir etc.titulai, Erep politikos modulio pradžiamokslį, nors 11 kartų buvus Seimo nariu metas būtų pagaliau suprasti). Gal panagrinėkim kieno iniciatyva per paskutinius kelis mėnesius buvo priimti kokie mokesčių įstatymai, kurie įtakojo valstybės pajamas ir tada gausim atsakymą į tau taip rūpimą klausimą - KAS GI PALIKO TOKIĄ ŠŪDINĄ PADĖTĮ SU PINIGAIS?

TheUnit Neziniukas
TheUnit Neziniukas Day 1,879, 10:26

Parodija iš to, Arius Nesakysiu, atsakymų. Jis išrinktas, o pats tik paskirs žmones kas kurs tą LK : D Dėjau aš ant tavęs, pasiims į komisiją dabartinį LK ir viskas : D Nu krč, tuoj pradėsiu kovoti prieš LT.

danisltu
danisltu Day 1,879, 10:35

Pritariu Tedui, atsibodo kazkokia korupcija, kai savus perrinkinėja...

Archi tektas
Archi tektas Day 1,879, 10:48

Už MoGoM!

gliookas II
gliookas II Day 1,879, 10:56

Ir as tedui pritariu, o i Ispio spama net neatrasinesiu. Melas ir issivatymai, kai i kampa prispaudzia ji

iPSiArt
iPSiArt Day 1,879, 11:39

gliookai į kokį iliuzinį kampą savo apvaliame kambaryje minkštomis sienomis tu čia mane įspaudei? 😉

Gi sakau - nerašinėk neblaivus...

TheUnit H. Pacas
TheUnit H. Pacas Day 1,879, 11:48

Gliokai, p. Ispis nenori nieko blogo, negalima teisti nepakaltinamų.

DrMonte
DrMonte Day 1,879, 12:14

Turbūt per daug nesumeluočiau pasakęs, kad mano patirtis eRepublik yra viena ilgiausių...

...o praktika rodo, kad pernelyg aktyvūs žmonės labai greitai perdega ir nėra labai tinkami pradėti rimtas reformas. Nenoriu tuo pasakyti, kad tų reformų nereikia.

Yra gan paprastas sprendimas visai šiai situacijai - Arius kuria komisiją reformoms aptarti. Skiriame MoGoM tos komisijos pirmininku. Ir taip jau pasigilinus jų programos nelabai ir besiskiria...

Nutzz
Nutzz Day 1,879, 13:33

Cry me a river.. : ) Manau vertėtų išmokt susitaikyt su pralaimėjimu..

EmuSV
EmuSV Day 1,879, 14:18

Pasakė Nutzz kai jis ir jo draugeliai verkė visiems shoutouse po pralaimėtų CP rinkimų.

LS HQ
LS HQ Day 1,879, 14:37

Monte su tavo patirtimi cia nesivarzau:) faktas, ka sakai, bet suprask, vel sprendzia ten ta kazkokia taryba su kuria nejo susisneket puse metu. Dabar ne tai kad mes neturim vado bet apskritai taryba kazkokia kariuomene valdo.ir sprendzia kokia bus ji . Va tegul ateina Arius Nesakysiu ir parodo , kad jis balsa turi Tegul CP su Lk vadu ir priima.sprendimus o ne zmones is seselio. Nes mano akimis jau geraiu pilietinis karas eLt, nei dar nauji metai tu zmogystu valdymui. Man jau Gana!

Arius Nesakysiu kreipiuosi i tave viesai. Tu priimsi sprendima, ar viska tu tai tarybai palieki kaip ir pats rasai? Jei Tarybai tai tu ne vadas eik lauk pastumdeli
Jei tu LK vadas tai atsiribok nuo tarybos ir visu seniu ten kurie viska nuolat stabde ir pradek viska is naujo savo vardu. Tada ir as ir daugelis kitu tave palaikys.

Migasss
Migasss Day 1,879, 15:43

Nieko asmeniško, tačiau atrodo jog kažkas nesugeba susitaikyti su pralaimėjimu.

Nacionalistas
Nacionalistas Day 1,879, 16:14

Tai jeigu Aris praktiškai pritaria reformai, tai kame bairis, kodėl čia visi nepatenkinti? Tai gal reikia ne reformos, o tiesiog savo žmogaus prie lovio?

Aš rimtai nemanau, kad LK gali vadovauti asmuo, kuris nekenčia bent 2 Lietuvos partijų. Jis niekaip manęs neatstovautų.

gliookas II
gliookas II Day 1,879, 16:18

Aha, tai vis delto nacionalistas supranta, kad ten buvo lesykla (lovis)? nuostabu, isgavome pripazinima. Norim norim, mielasai

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,879, 16:25

Siūlau nebalsuoti MoGom balsavyme... bent jau aš, melagių išorinėje apklausoje nebalsuoju.

http://www.youtube.com/watch?v=R6f6oZTzb78
"Su Ožiais aš nežaidžiu..."

Adolf.H
Adolf.H Day 1,880, 01:53

gal daktariškos dešros ?

Pridurkas
Pridurkas Day 1,880, 03:30

Pritariu Tedui

Raraz
Raraz Day 1,880, 03:41

atrodo seku visa info... bet balsavimo nemaciau... gal jus kaip ir tankus dalindami, prisijunget, per pusvalandy subalsavoti savo naudai ir dabar turetume patiketi tuo ?

pantera7
pantera7 Day 1,880, 05:13

Raraz, balsavimas vyko uždarame skype chate, kur balsavo tik "išrinktieji" (:

Raraz
Raraz Day 1,880, 07:21

tai ko cia taikytis su tais isrinktaisiais ??? darom perestroika ir vsio... siaip jau prezidentas turetu tureti teise atleisti visus "karo vadus" is pareigu... o tada jau per nauja subalsuotu visa liaudis ir issirinktu vadus..

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,880, 08:44

na dviracio nereiktu kazkokio isradineti, viska galima pritaikyti RL taikomas taisykles ir statutus, kaip pvz LK vada skiria CP, bei tvirtina Seimas, arba pritaikyti LTB rinkimu modeli, kada balsuoja zmones.

R..B
R..B Day 1,881, 01:55

ne nu cia jau visiska pieva ... Zmogus neturi vizijos , lauks kol uz ji padarys viska ir nuopelnus prisiims pats . ZIAURU... Kokio by** man nurodines kazkoks kaimietis MU vadu chate ? As pripazystu tik LS vadus , kiti man nenurodines kur kovot .Lai eina jie N*. Amen.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.