Tankar om Tysklands framtid

Day 380, 10:13 Published in Sweden Sweden by Smalanningen

De senaste dygnen har både Sveriges top politik, och Tyskland skakats av brutna löften svek, och landsförräderi. detta kan ses som bagateller som inte har någon större inverkan på det stora hela. men faktum är att Tysklands framtid vilar på en skör tråd som kan hur lätt som helst gå av. Vad Radsocs agerande i den svenska politiken, angående tysklands befrielsekrig, har för inverkan på presidentens utrikes-beslut kan jag inte på något sett se ett samband med. Dock kan jag se ett samband mellan radsocs agerande, och svenskt tycke, i fråga, om kongressens beslut. Var det verkligen så smart att ännen gång hålla tillbaka frigivningen? Kommer nu en tysk ilska växa sej större i Tyskland, fientligheten öka, och Tysklands planer på att hämnas Sverige bli större? Fakta är i alla fall att pressen på Sverige blir större. det imperialistiska Sverige sedan beta-tiden finns inte längre, och purjolökarna har dött ut. det ger också mig en bild av att många tycker att det kanske inte var så smart att stoppa frigivningen. kongressens beslut visar det motsatta, men en kongress, är en kongress, som kantas av grupptryck, korruption, och vanliga medborgare är faktiskt något helt annat. så vad blir Sveriges beslut i framtiden när en liknande händelse inträffar? ska Sverige agera militärt, eller backa, ha inte lika sträng syn på det hela, och överväga andra beslut? jag säger inte att det skulle vara det rätta, utan försöker bara bilda mig en uppfattning. dessutom är Tyskland kopplad så pass mycket till svenskt agerande i politiken, att ett svagt Sverige, skulle ge upphov till ett starkt Tyskland. och om det nu skulle skapas i framtiden ett starkt Tyskland, skulle deras utrikes/inrikes politiska beslut då tas, med åtanke på dom fientligheter de haft med sina forna överherrar?

Mycket återstår att se, men man borde tänka först och handla sen, vilket Sverige också gör... men det gäller att ibland tänka i större perspektiv, och kunna se andra lösningar på problem. besluten, överlåter jag sedan helt och hållet åt våra kompetenta politiker, som tar våra beslut med yttersta seriositet.

Sammanfattning: Tysklands framtid, och Sveriges framtid ligger i händerna på våra politiska beslut som kan vara mer invecklade än man någonsin kan tänka sig.