Sve dobre stvari... [HR] | All Good Things... [EN]

Day 6,015, 17:28 Published in Croatia Hungary by William Thomas Riker WTR
___________________________________________
Kako započeti ovaj članak? Imzadi, doma sam!? Ali ne stvarno. Svakako ne na dulje vrijeme. Osim ako Hrvatska i Srbija konačno uđu u savez protiv ostatka svijeta. Pa dajte, ljudi! Odveli ste igru u smrt radeći isto 14 godina. Halo?!
Ništa, prijeći ću na stvar. Ovo je samo najava kako biste znali da sam se vratio i ostao vjeran svom novinarskom stilu, iako nije bilo lagano. Morao sam se prisjetiti kako koristiti BBCode. Nadalje, morao sam ga prilagoditi jer izgleda da moji članci iz davnina nisu odoljeli zubu vremena. Nisu ni moji GIF-ovi iz Zvjezdanih staza, a bili su neodvojiv i ključan dio mojih članaka.
___________________________________________
How do I begin this? Imzadi, I'm home!? But, not really. Not for long, anyway. Unless Croatia and Serbia finally form an alliance against the rest of the world. C'mon, people! You killed this game doing the same stuff for 14 years. Hallo?!
Straight to the point it is, then. This is just a teaser to let you know I'm back and show you I remained true to my journalistic style. It wasn't easy, though. I have almost completely forgot how to use BBCode. I had to adapt it because it seems my dual language articles of yore haven't stood the test of time. Neither have my Star Trek GIFs, and they were an integral part of my articles.

___________________________________________
Pokušao sam naći što više starih prijatelja. Neki su već na razini 3000, nekih se više ni ne sjećam, ali ih je puno otišlo, posebno onih iz vremena hrvatsko-američkih ratova. Hrvatska je društveno svedena na "ostatke ostataka". Toliko kolega novinara iz cijeloga svijeta s kojima sam uživao istraživati, analizirati i raspravljati razne teme i probleme, mrtvi.
___________________________________________
I tried to find as many of my old friends. Some are level 3000, some I don't even remember, but a lot of them are gone, especially the ones from the Cro-USA war era. Croatia is all but a shadow of its former self. So many fellow journalists from all over the world, with whom I enjoyed researching, analyzing and discussing various issues, dead.

___________________________________________
Namjeravam napisati još dva članka u nadolazećim tjednima. Prvi će analizirati svjetsko kretanje stanovništva i biti nastavak 4. odlomku Kretanje stanovništva eRepublika i zadržavanje igrača u Otvorenom pismu Platonu i zajednici. Drugi će se nadovezati na 7. odlomak Pretvaranje V1 u obrazovnu platformu i objasniti kako sam znanje o upravljanju novcem stečeno ovdje primijenio u stvarnom životu. I da, podijelit ću 10 tisuća u zlatu. Vaši prijedlozi su također dobrodošli.

I tako, pozivam vas da obavijestite druge da sam živ i kažete im da me još jednom dodaju za prijatelja, pa da vidimo koliko ljudi je ostalo koji još vole čitati o... Pa, koji još vole čitati.
___________________________________________
I intend to write two more articles in the coming weeks. The first one will analyze world demographics and be a sequel to the section 4 eRepublik demographics and player retention in Open Letter to Plato and the Community. The second will refer to section 7 Turning V1 into an RL educational platform and explain how I used the knowledge of money management I gained here and applied it in real life. And yeah, I will give away 10k in gold. Your suggestions are welcome as well.

So, I invite you to go and shout I'm alive and tell everybody to add me as their friend once more. Let's see how many people here are left who like to read, uhm,... Well, who like to read.Sve dobre stvari... [HR] | All Good Things... [EN]
💰 10000 Gold giweaway teaser
https://www.erepublik.com/en/article/2779288WTR