Ambient on/off

Join the new world

 

Reorganizacija pa regrutacija (4)

Day 2,399, 00:12 Published in Serbia Serbia by Pinhead SVI

Pregled aktivnosti i rezultata u prethodnih 8 dana:

1. Komanda jedinice je oformljena i čine je za sada komandant i dva zamenika komandanta jedinice. Zamenici komandanta su Sharke 22 i Dragili.

2. Danas je dan kada se bira kapetan jedinice. Predlog za izbor kapetana jedinice od strane komandanta je RPI08. Svojom aktivnošću, zalaganjem, korektnim odnosom prema ostalim pripadnicima jedinice i pre svega iskazanom lojalnošću jedinici RPI08 u potpunosti zaslužuje podršku komande jedinice u svojoj kanidaturi za mesto kapetana.

3. U proteklih 8 dana imali smo “napad klonova” na jedinicu. Pojavili su se neki novi članovi koji su odmah tražili sledovanja i golde. Iz tog razloga odlučio sam da se pristup jedinici zaključa te da ubuduće pristupanje jedinici može biti moguće isključivo po pozivu. Odluku o tome ko će imati priliku da bude pripadnik jedinice donosiće komanda jedinice konsenzusom .

4. Važna informacija je takođe da su sa spiska jedinice eliminisani svi oni koji se nikada nisu odazvali pozivu komande da se pojave na chat kanalu jedinice. Pripadnici jedinice koji nisu u stanju da izdvoje niti jedan sat nedeljno da se upoznaju sa svojim kolegama kao ni da učestvuju u bilo kojoj značajnijoj raspravi i donošenju nekih bitnih odluka ne mogu biti u sastavu jedinice.

5. Jedinicu su, takođe, neki pripadnici i napustili isključivo svojom voljom. Stav komande je jasan – nikoga nećemo moliti da bude deo jedinice kao što se neće ni tolerisati nepoštovanje pravila i kodeksa jedinice.

6. Dokument za popunu jedinice kvalitetnim kadrovima je u završnoj fazi izrade. Odluka komande jedinice je da se ne ide na masovnost već na kvalitet i s tim u vezi promenjeni su uslovi za regrutaciju. Dokument će biti prezentovan nakon izbora za kapetana jedinice i biće predmet javne rasprave.

7. U subotu 14.06. pokušana je sabotaža chat kanala jedinice. Zahvaljujući prijateljima iz SJS chat kanal jedinice ponovo je u funkciji i svi pristupni parametri ostaju isti. O pokušaju sabotaže pripadnici jedinice biće informisani na sastanku jedinice u nedelju, 15.06.

8. Obavezan skup na chat kanalu jedinice je svako veče u 21:30h

9. O svim daljim aktivnostima i planovima obaveštenja će biti data kroz bilten jedinice

 

Comments

Pinhead SVI
Pinhead SVI Day 2,399, 00:17

Za razglas:

Reorganizacija pa regrutacija (4)
http://www.erepublik.com/sr/article/reorganizacija-pa-regrutacija-4--2408488/1/20

jole400
jole400 Day 2,399, 00:17

Sabotaža ?! Nije to bila sabotaža vec sam ja slučajno uključio vaš čet dok sam sređivao moj !

Sharke 22
Sharke 22 Day 2,399, 04:49

o7 komadante

averson
averson Day 2,399, 17:31

Hvala na informacijama, glas!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.