Ambient on/off

Join the new world

 

President Insider 04 – Venované KOMUNITE / Dedicated to COMMUNITY

Day 1,959, 03:26 Published in Slovakia Serbia by VSETKOvKLUDEVážení spoluobčania / Dear fellow citizens,

[SK] tento insider som sa rozhodol venovať Vám a otázkam komunity, ktorú tvoríte VY. Trvalo mi dlhšie než som bol schopný napísať tento článok, pretože niektoré jeho body si vyžiadali viac času, než som očakával. Každopádne je potrebné na úvod poznamenať, že niesme na tom tak zle ako si niektorí z Vás myslia, resp. ako by sa zdalo z rankingu ekrajín – vysvetlím v nasledujúcich bodoch:

[EN] this insider is dedicated to the issues of community that is created by YOU. It took me longer time, I was able to write this article because some of it´s points required more time than I expected. Anyway, in the beginning I have to say we are not in so bad situation as some of you think, respectively as it would appear from ranking of countries – I will explain in the following points:

3 noví zahraniční Slováci / 3 new foreign citizens
[SK] Počas môjho mandátu získali slovenské občianstvo traja hráči, ktorí sú v RL zo zahraničia, v krátkosti ich predstavím:
[EN] Three players who are in RL from abroad, acquired Slovak citizenship during my term, briefly introduce them:

[SK] Nova.Navid je v RL z Iránu. Chce žiť u nás, spoznať našu krajinu, kultúru. Odporučil ho xdxm ako spoľahlivého občana, ktorý môže byť pre krajinu platnou posilou. Držím mu palce, nech sa mu darí a nech sa u nás cíti ako doma.
[EN] Nova.Navid in RL living in Iran. He wants to live with us, get to know our country and culture. Player xdxm recommended him as a reliable citizen who may be valid reinforcement for the country. I root for him, good luck in your elife and RL, too and feel right at home in eSlovakia.

[SK] S V A R O G je v RL zo Srbska, teda Slovan a Slovania by mali držať pospolu. Navyše Srbsko je krajina, ktorá má so Slovenskom hlboké vzťahy. Minimálne v tom, že to bol práve Slovák, kto naučil Novaka Djokoviča hrať tenis, LOL. Vitaj.
[EN] S V A R O G in RL comes from Serbia, so he is Slovan and Slavs should keep together. Furthermore, Serbia is a country that has deep relations with Slovakia. At least it was the Slovak, who learned Novak Djokovic, to play tennis, LOL. Welcome.

[SK] Naharabe je v RL z Portugalska. So svojím predchádzajúcim účtom bol viacnásobným členom vlády a prezidentom ePortugalska. U nás chce nájsť novú motiváciu prečo túto hru hrať po reštarte. Jeho občianstvo som zariadil ja na základe komunikácie, ktorú sme si vymenili, pretože to bolo niečo neuveriteľné. Máme toho naozaj veľa spoločného a verím, že budeme priateľmi a v budúcnosti vytvoríme skvelý tandem, ktorý bude pracovať pre eSlovensko. Navyše Portugalsko je moja srdcovka, keďže som tam istý čas žil a študoval. Vitaj priateľu!
[EN] Naharabe in RL comes from Portugal. With his previous account he was a multiple member of government and president of ePortugal. He want to find new motivation of why to play this game after the restart. I manage his citizenship on the base of communications, we exchanged because it was something incredible. We have a many common issues and really hope our friendship will raise in the future to create a great tandem that will work for eSlovakia. In addition, Portugal is my heart matter, since I lived and studied there for a time. Welcome my friend!Sčítanie ľudu / Population Census

[SK] Prebehlo. Asi sa teraz viacerí divíte ako to, keď ste nič nevypĺňali a nikto Vás neotravoval, no máme kompletný aktuálny zoznam občanov eSlovenska. Práve toto mi zabralo asi najviac času. Mal som aký-taký prehľad, no niektoré veci ma zarazili, bolo potrebné spraviť štatistiky a pod. Bol som vždy podozrievavý voči PTO a našiel som skupinu „mŕtvych“ účtov, ktoré naznačovali pokus o PTO koncom leta 2012. Celý zoznam som odovzdal šedej eminencii a dostane ho aj MoIA - martin, ktorý sa dlhodobo stará o prideľovanie občianstva. Občas to bude potrebné prebehnúť, aby sme v budúcnosti zabránili riziku PTO.
[EN] Took place. Probably now most of you are surprised you weren´t asked to fill any boring questionaire, but we have a complete list of current citizens in eSlovakia. This was that issue, which took me the most time. I had what-so review, but some things surprised me, it was necessary to make statistics and so on. I was always suspicious of PTO and I found a group of "dead" accounts that indicate an attempt to PTO from the end of summer 2012. I gave a whole list to the grise eminence, and will get even MoI - martin, who cares about citizenship approvals for a long time. Sometimes it will need to update this database, in order to prevent possible future PTO.

eSlováci v zahraničí / eSlovaks Abroad
[SK] V zahraničí máme tiež niekoľko Slovákov, ktorí na eSlovensko nezanevreli, proste nás bohapusto zapredali za Zlaté bane, LOL. Chlapci naozaj som rád, že sa snažíte aj vy svojou troškou prispieť k podpore komunity, veľmi si to cením. Nech sa Vám v zahraničí darí a vráťte sa živí a s plnými skladmi, keď Vás eSlovensko bude potrebovať. Spravím tu menší zoznam, aby sa na nich nezabudlo, ďalší sa môžu prihlásiť v komentoch:
Stileth (PL)
Dimitru Osraldescu (PL)
Kaileene (PL)
MichaelPP (CS)
4fakir (PL)
[EN] We also have a number of Slovaks abroad who did not abandon the eSlovakia, they just impiously sold out us for a Goldmines, LOL. Guys, I'm really glad you're prospering and greatly appreciate your support of the community. Whatever you are doing abroad, come back alive and with full warehouses to eSlovakia when we will in a case of need. I'll make a small list of you here, so you´re are not forgotten, others can join a list in comments:
Stileth (PL)
Dimitru Osraldescu (PL)
Kaileene (PL)
MichaelPP (CS)
4fakir (PL)

Podchytenie nováčikov / Capturing the Newbies
[SK] Počas môjho mandátu sa nám podarilo podchytiť viacerých nováčikov. Bola to viacmenej náhoda. Problém nízkeho počtu eSlovákov nevidím inde, ako v podpore nováčikov. Žiadna úvodná správa nedodá toľko chuti do hrania, ako dotácia, keď nemáte čo do úst, alebo zbraň do ruky, keď idete na nepriateľa s holými päsťami. Toto by malo robiť ministerstvo vzdelávania, príp. systém tútorov. Denne máme prírastok 1-10 nováčikov. Ak sa podarí denne zachytiť 1 nového, tak do roka nás je dvojnásobok.
[EN] We managed to capture a number of newbies during my term. It was pretty much a coincidence. The problem of low numbers eSlovakia cannot be seen elsewhere, such as in supporting of newbies. No initial report does not provide much flavor into play, such as donation of food, when you have nothing get to the mouth, or a weapon when you go to fight with the enemy with a bare hands. This should be in a competencies of MoE, or some kind of tutorial system. Every day we have 1-10 increase of newcomers. If you manage to catch 1 of the newbies daily and after a year we can count a double citizens.

Dotácie pre nováčikov / Donations for Newbies
[SK] Táto vec mi zaberá zatiaľ najviac času. Jednak zisťujem možnosti komunity, potrebujem sa rozprávať s viacerými ľuďmi a zabezpečiť nastavenie kvót a technickú stránku systému. Dajte mi ešte týždeň a ja verím, že to rozbehnem.
[EN] This thing takes me most of time. I need to find the possibilities of community, I need to talk to more people and provide setting of quotas and technical aspects of the system. Give me one more week and I believe I will fully ran donations.

Aktivita komunity a hry / Activity of Community and Games
[SK] Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o zábavu komunity prostredníctvom rôznych hier a dotácií. Chcel by som sa k nim pripojiť a preto vyhlasujem:
[EN] Thank you to all who care about the community through a variety of fun games and subsidies. I would like to join them and therefore I declare:Súťaž o cenu 1. apríla / 1st April Contest

V 3 kategóriách / In 3 categories:

1. Najlepší aktuálny a reálny prvoaprílový žart, ktorý sa Vám dnes podarí – reálna situácia, ktorú ste pripravili pre svojich blízkych a priateľov.
1. The best real April's fool joke that you succeed today - real situation, which you have prepared for your close ones and friends.

2. Najvtipnejšia fotografia, ktorú ste vlastnoručne odfotili.
2. Funniest photo made by you personally.

3. Najlepší prvoaprílový článok vo svojich novinách.
3. The best April's fool article in your newspaper.

[SK] Stačí vložiť svoj príspevok do súťaže v komentároch s označením kategórie. Súťaž trvá do 3. apríla 2013. Potom napíšem článok, kde budete môcť hlasovať. Cena pre víťaza každej kategórie je 20 Q7 tankov.
[EN] Just put a contribution into comments with a number of category for joining the competition. Contest will be finished on 3rd of April 2013. Then I´ll write an article where you´ll can vote. Prize for the winner of each category is 20 Q7 tanks.

[SK] Záverom, viete si predstaviť aký by to bol nádherný 1. aprílový žart od adminov, keby na konci súťaže o Zlaté bane ohlásili 1. apríl!!!
[EN] Finally, can you imagine what it would be wonderful 1st April Fool's joke made by admins if in the end of the Goldmines competition they have reported 1st April!

Zdraví Vás Váš prezident / Greetings from your president

VSETKOvKLUDE
 

Comments

Drobcek
Drobcek Day 1,959, 03:36

vote

x d x m
x d x m Day 1,959, 03:46

ja sem Slovak v zahranici!

x d x m
x d x m Day 1,959, 03:46

len zajtra nebudem 😛

VSETKOvKLUDE
VSETKOvKLUDE Day 1,959, 03:51

prepáč na teba som pozabudol, už som Ťa doplnil do zoznamu :--)

Luxia Borgia
Luxia Borgia Day 1,959, 04:05

o/
voted
a ak treba nejakú dotáciu pre nováčikov, rada darujem jedlo

martin 123456789
martin 123456789 Day 1,959, 04:43

votado
palec hore

xdxm
xdxm Day 1,959, 05:27

vote

MavaSVK
MavaSVK Day 1,959, 08:35

vote

tomasbabjak
tomasbabjak Day 1,959, 11:29

vote

Haaades
Haaades Day 1,959, 11:57

vote

Michal XVI
Michal XVI Day 1,959, 12:34

vote

weAreGoingHome
weAreGoingHome Day 1,959, 13:17

we are going back home, wait no, not really
http://image.bayimg.com/e78f37c795a5c58d0e0292170e9a05dd86e718c9.jpg

poslat cenu na doucovani cestina, mi potrebovat lepsi cestina
http://www.erepublik.com/en/article/-zn-men-ceska-piratska-strana--2129832/1/20

xdxm
xdxm Day 1,960, 07:06

LOL 😃

RIFalacho
RIFalacho Day 1,959, 18:11

I can't thank you enough, my friend.
As soon as i am not on a mobile device, i will write my comment... A comment more dignifying than this short one... A comment stating all my honour to be mentioned by you in this wonderfull publication and presenting myself, as well as my work and objectives.
As soon as i can, i will write it ...
Until then, i thank you once again ... And i thank the community for welcoming me so nicely.
Yours,
RIF

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.