Ambient on/off

Join the new world

 

pengarnas försvinnande ur spelet!!!

Day 1,824, 12:42 Published in Sweden Sweden by klotis

Först och främst vill jag säga att detta är min egen åsikt och inte partiets...

1. Varför vi ska ha skatt och importullar...

Låt oss säga att det finns (fiktiv siffra) 10 mil i esverige, staten har 8 mil av dessa, folket har 2 mil. Dessa pengar rullar runt i handel betalning av krig och i skatter, det fösvinner lite pengar varje dag av dessa dock då folk köper guld och mer råvaruföretag (en salpetergruva om dagen blir efter ett halvår 1,53000 mil) Detta är pengar som aldrig kommer igen då Platon inte längre köper råmaterial...

2. Tullar...

Om vi släpper på tullarna så kan utländska säljare sälja sina produkter och forsla ut pengarna ur landet. Esverige kommer snabbt att hamna i kris.

3. Går det att ruinera ett land?

Teoretiskt så går det att ruinera ett land UTAN tullar även om det kräver en del jobb och ett väsentligt antal personer.

4. Detta är ett svar till Radsoc's avskaffa momsen...

Skribenten ber om överseende för felstavningar och andra ev. fel

 

Comments

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,824, 14:40

Egentligen har jag ingen referens vad skatter och avgifter har för funktion här i eRep. Med antagandet att det politiskt går att utforma som i verkligheten så tycker jag att måttlighet i dessa kostnader är att föredra. Det finns olika sätt att dra in pengar till den statliga verksamheten, dock så har jag svårt att se hur en skatt ska kunna ersättas av annat. Att plocka bort en skatt leder till att det saknas pengar någonstans i verksamheten, frågan är då hur pengarna ska kunna hämtas in

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,824, 14:46

Ett litet tips som sparar pengar i plånboken.
Jag har för litet lager vilket gör att det snabbt blir fullt. Det går ej att sälja vapenkontainrar till det pris jag behöver. Därför så har jag börjat att strunta i försäljningen. Istället så använder jag lagret själv. Det blir oftast mer av vapenkontainrar än med matkontainrar och då avmarkerar jag arbetet med i just vapenfabriker en tid. Sparar då energi. Slipper köpa Vapenkontainrar. Dayly Reward får jag ändå.

Fabrice Axe
Fabrice Axe Day 1,824, 15:10

om plato höjer rw till 35 så blir allt bra

klotis
klotis Day 1,825, 00:09

@ Thomas Sakshaug om jag har förstått det rätt så har sverige minimum skatt då vi har en ganska bra buffert.

Maze Putin Stalfitta
Maze Putin Stalfitta Day 1,825, 01:46

Varor->Guld->Skuldsedlar->Valutor->Krediter->Skuld->Siffror i databas<=>Skuld utan uppbackning av någonting aka Your fu*ked
Oh Shit its happening again 😮

Radsoc
Radsoc Day 1,825, 04:38

Vi har mycket höga skatter vilket är en effektivitetsnackdel vid battles. En svensk kan inte försvara landet lika bra som en polack, och de är många fler. Statens utgifter är privata festpengar, annat än de som går till nybörjarna. Antingen omformas skatterna så att de kommer alla till del, eller så avskaffas de.

Pengar nyskapas inom landet, både genom missions, men också genom att det skapas guld. Skulle det av någon anledning bli kontantbrist är det bara att trycka upp nya.

Gustav Horn
Gustav Horn Day 1,825, 08:09

Utdelningar vid orders är nog det vettigaste sättet man kan använda skattepengar på.

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,825, 12:49

@ klotis : Som jag skrev så har jag inga referenser hur det fungerar här i eRep. Det är en sak att bygga en buffert, en annan sak att kunna placera pengar. Bufferten ska vara kvar. Det är den andra delen i ekonomin som ska fördelas. Liknas vid att sätta undan pengar för sitt boende som sedan ska fördelas under året, ett boendekostnadskonto. Buffertkontot har inget med saken att göra. Har man koll på saken utan att ha fler konton så går det att använda ett och samma konto.

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,825, 12:52

I vissa verksamheter så har Verksamhets Chefer egna konton med pengar de fritt kan disponera, dock ej för privat bruk.

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,825, 12:56

@ Radsock : Om jag ej missminner mig så blir det minskat värde av pengar om det ständigt trycks upp nya sedlar och mynt. Kan ej se att eSverige skulle bli bättre av att arbeta mot en ekonomisk kris.

Thomas Sakshaug
Thomas Sakshaug Day 1,825, 12:59

Att fördela pengar är en annan sak. Arbeta mot att bli bättre, så kommer det att fungera.

Radsoc
Radsoc Day 1,825, 15:26

Kontanter måste tryckas, och gör alltid det, för att det finns ett ständigt pågående bortfall. Det viktiga i sammanhanget är att proportionerna mellan guld, valuta och produktion är någorlunda lika. Får vi mer guld i landet går valutan upp. Faller nybörjare ifrån går valutan också upp, håller staten skattepengar ur cirkulation går valutan också upp.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.