nihuia

Day 2,606, 01:37 Published in Republic of Moldova Republic of Moldova by petru ursachi 12

Caroci am intrat pe erepulik si am vazut cît di tarii jiokul da cind vezicî
cî romînia are dahuia teritorii si noi navem niis o ,,,, si sî zîsi îti vini siti fasi un alt cont sî siti jiok cu alta tara


Noi avem un presedinte di tot cîcatu si
sini lo votat oare
si spuiii in comenturi disi