MUCK!

Day 4,224, 00:42 Published in Sweden Sweden by ideefiix

Manöver.

9 månader har gått sedan jag ryckte in. Jag har lärt mig mycket. Det har varit kul och det har varit bajs. Men allt har ett slut!

Resultatet av GU blev ett professionellt kompani, ett starkare förband och en ökad tröskeleffekt i riket som stort.

// Idee