Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės eStatutas

Day 1,679, 18:57 Published in Lithuania Lithuania by Fabrikantas

Stebėdamas politinius procesus, kurie pamažu įsibanguoja mūsų spaudoje, išstumdami buką trolinimą, aš, visdėlto, džiaugiuosi labai saikingai. Nes kai kurie aspektai labai jau panašūs į realaus politinio lauko įvykius ir tendencijas.

Iš komentarų po savo straipsniukais ir susirašinėjimo su eKonstitucijos iniciatoriais aiškiau matau, kad žmonės turi gražią idėją, tikrai – eKonstitucija skamba labai išdidžiai. Bet kai imame kalbėtis apie jos funkcionavimą, paaiškėja, kad tas grožis labai jau, pavadinkime, taikomasis.

Pažersiu citatų, išsyk jas trumpai komentuodamas:

„O kodėl seimas negali atlikti patriarchų funkcijų? “

„Taip suprasti, kad Seimas virs idiotais, paklusniai maigančiais mygtukus už įstatymus kuriuos sukūrė kažkas?“

Aha, išmokta manipuliuoti politinio modulio struktūromis, siekiant rezultato (iš esmės - įtakos, valdžios). Tad į eKonstituciją žiūrima, kaip į tą valdžią stiprinantį (o ne ją kontroliuojantį) dokumentą. Vadinasi, tikrasis tikslas yra valdžios uzurpacija?

„Idėjos gražios, bet pakanka peržvelgti keleto referendumų balsavimus ir imi suprasti, kad Tautai geriau nebalsuoti.“

Na va, čia mūsų tikslai ir išsiskiria. Man norisi ugdyti pilietinę visuomenę, sudaryti tokias sąlygas, kurios vers tautą protingiau balsuoti, atidžiau priimti sprendimus, justi daugiau atsakomybės už savo žaidimą.

Oponentams, regis, teisingi valstybės valdymo sprendimai yra svarbesni už bendro politinio e-piliečių lygmens kėlimą...

(Koks aš kartais būnu bjaurus: Oponentams terūpi užmauti apynasrį ant gyvulio.).

Tad kam iš viso reikalingi įstatymai?

Kai kurie eKonstitucijos priešininkai savaip teisūs – galima žaisti ir be jų. Yra mechanika, o toliau galioja stipresniojo teisė. Laukinio egoizmo bendruomenės net kurti nebereikia, erep taisyklės padaro tą pačios.

Galima pamėginti demokratinį atskirtų valdžių modelį, būtent apie jį rašiau LDK straipsnių serijoje. Kam to reikia? Na, pirmiausiai įdomu pažiūrėti, kaip veikia tikroji demokratija. Kaip asmeninis egoizmas sąveikauja su demokratinėmis taisyklėmis ir šio konflikto pagrindu sąmonėja eTauta.

Galima pasiduoti eApynasrio idėjai. Nieko labai blogo nenutiks. Jis nusmuks ir tiek.

Įstatymų iš tikro reikia nebent apsaugai nuo PTO ir hiperaktyvių trolių. Nors ir šiems tikslams jie nėra būtini.

Lygiai kaip vieno aljanso persvara panažu išvirsta į tam tikrą apatiją, o prispaustų priešininkų vadavimasis, keldamas daug daugiau teigiamų emocijų jo dalyviams, pamažu sugrąžina sistemą į pusiausvyrą, – lygiai taip pat PTO arba hipertroliai ilgainiui sukelia atoveiksmį ir yra neutralizuojami.

Tad vienintelė tikra priežastis, kam reikia anstato ant politinio modulio mechanikos, yra pure fun.

Aš suprantu, kad politinis modeliavimas (na, valdžių atskyrimo įgyvendinimas) kol kas nėra Jums, mielieji, labai įdomus. Gali būti, kad pats įsivaizduodamas, kaip tai veiktų realybėje, nesugebu šių minčių perteikti skaitytojams.

Todėl nusprendžiau eiti kiek kitu keliu. Ėmiau ir surašiau alternatyvos eKonstitucijai juodraštį iš 5 (penkių) punktų. Kad dokumentas atrodytų solidesnis, pridėjau tuščių eilučių.

Štai jis visas:Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės eStatutas

▒▒▒ I. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

LDK bajoru laikomas kiekvienas erep žaidėjas, nepriklausomai nuo jo pilietybės, užsiregistravęs LDK bajorų registre ir tuo įsipareigojęs laikytis šio eStatuto ir kitų jame išvardytų LDK bajorų įstatymų, tesėti savo žodį ir saugoti garbę.

▒▒▒ II. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

LDK bajorai leidžia įstatymus tiesioginiu atviru balsavimu (referendumu), paprastąja balsų dauguma, dalyvaujant bent pusei LDK bajorų. Įstatymai yra privalomi kiekvienam LDK bajorui, tačiau jų gali laikytis ir kiti eLietuvos ar kitų šalių piliečiai.

▒▒▒ III. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

LDK bajorai išsirenka savo atstovus (tarybą, seniūnus ar kitaip užvadintus du-tris asmenis) tik dėl patogumo, kad šie organizuotų LDK bajorų įstatymų leidybą ir viešinimą, tvarkytų bajorų registrą. Jokių kitų pareigų ar teisių šie atstovai neturi.

▒▒▒ IV. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

LDK bajorų įstatymai yra šie:

eStatutas. Apibrėžiantis LDK bajorų luomo idėją ir bajorų įstatymų sąrašą.

Registro įstatymas. Apibrėžia LDK bajorų registro tvarkymą ir LDK bajorui keliamus reikalavimus.

Referendumo įstatymas. Jame aptariamas atstovų išrinkimas, referendumų vykdymo ir jų rezultatų skelbimo tvarka.

eVyriausybės įstatymas. LDK bajorai šiuo įstatymu įtvirtina savają valstybės valdymo viziją, kurią įgyvendina, išrinkti į eSeimą, ePrezidentu ar paskirti į eVyriausybę.

▒▒▒ V. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Esant reikalui šis statutas gali būti papildomas naujais įstatymais arba kitaip keičiamas tiesioginiu atviru balsavimu, absoliučiąja bajorų balsų dauguma, bet ne mažesniu kaip 100 balsų skaičiumi.Na, iš esmės siūlau šiek tiek RPG. Jei susirinks bent 50 norinčiųjų, organizuosiu. O toliau - pagal eStatutą...